tirsdag 16. februar 2010

Gjenreisning av Haiti: 82 milliarder kroner

Det vil koste opp til 82 milliarder kroner å gjenreise Haiti etter jordskjelvet, mener utviklingsbanken IDB. Det betyr i så fall at skjelvet er den økonomisk sett verste naturkatastrofen i nyere tid, i følge Dagbladet.

Som noen kanskje husker: Dette er temmelig nøyaktig det samme beløpet som de ansatte i Morgan Stanley fikk utbetalt i bonus for 2009 alene. Altså i bonus, et tillegg til ordinær lønn. En påskjønnelse for at finansbransjen ble reddet av de føderale myndighetene.

Ødeleggelsen av Haiti var imidlertid guds straffedom, sies det.

Det er en gal verden.


"For den som har, han skal få og det i overflod; men den som ikke har, han skal miste til og med det han har." Matteus 25.29


Blogglisten

Ingen kommentarer: