mandag 22. februar 2010

Siv Jensen: Frpere vil ikke få statsborgerskap

Landsstyret i Fremskrittspartiet vil gjøre det langt vanskeligere å bli norsk statsborger enn det er i dag, melder VG.

Partiet vil nekte statsborgerskap til personer som ikke deler grunnleggende norske verdier om frihet, som blant annet religions- og ytringsfrihet.

Dette blir interessant: Siv Jensen liker ikke at muslimer bruker ytringsfriheten som de vil, hun vil instruere muslimer i hva de skal demonstrere mot. Per Willy Amundsen vil kutte statsstøtten til Islamsk Råd i Norge som straff for at de sprer "eder og galle". SOS-rasisme har laget en brosjyre hvor FrP blir fremstilt som nazistisk, dette bør også straffes sier Siv Jensen. Regjeringen bør trekke tilbake statsstøtten til en miljøaktivist som gjør sitt ytterste for å rakke ned på en av Norges viktigste næringer, sa Frps Harald Nasvik 10.februar. Statsråden må gripe inn når P1 legger ned nitimen, forlanger Ulf Erik Knudsen. Anders Kylland, fylkesleder i Aust-Agder Frp, vil ha tilbake kristendomsundervisningen i skolen.

Er det gode norske verdier å straffe ideelle organisasjoner som har gale meninger? Er det gode norske meninger å redigere TV og radio fra Stortingets talerstol? Er det gode norske verdier å påtvinge andre vår religion?

Dette blir stadig mer interessant: Tidligere har Frp foreslått krav om 10 års plettfri vandel. Igjen er partiets ledende kvinner og menn tvetydige forbilder.

F.eks. Per Sandberg mistet førerkortet pga råkjøring.

Er det gode norske verdier å bløffe om hva som er det virkelige rikmannspartiet i Norge? Er det gode norske verdier å hente seg underdanig kone i Asia? Er dødsstraff en god norsk verdi? Er det en god norsk verdi å forfalske dokumenter? Er det en god norsk verdi å gi blaffen i lover og regler?

Konklusjon: Det er Frperne selv som har størst problem med å oppfylle kravet om plettfri vandel, viser det seg.

Frp når stadig nye høyder i dobbelmoral (det synes nesten som de tror på sin egen bullshit), men får (overraskende?) motstand fra KrfUer.


Frihet er å gjøre som du vil, forutsatt at du gjør det på vår måte. Her fra Australia.


Blogglisten

4 kommentarer:

Anonym sa...

Per Sandberg med sin voldsdom (1997) ville følgelig måtte miste statsborgerskapet sitt og utvises fra landet. Han er jo straffet ikke bare en, men flere ganger. Ønsker vi vanekriminelle Frp'ere her i landet, som begår den ene straffbare handlingen etter den andre?

Anonym sa...

Nå skal det riktignok sies at når det gjelder akkurat "SOS Rasisme"/Tjen folket så er ikke de noe bedre enn Frp. Bare ekstreme i motsatt retning (stalinisme).

Konrad sa...

Anonym 1:
Frp har vel også foreslått å inndra statsborgerskap for kriminelle, noe som er ytterst problematisk for personer som da blir kastet ut i statsløshet.

Men som sagt plettfri vandel er lite utbredt i Frp, og Per Sandberg ville ikke fått statsborgerskap etter reglene han selv foreslår. Smugling og vold er flere Frpere dømt for.

Anonym 2:
Vel det har forsåvidt ikke noe med poenget å gjøre. SV har da aldri foreslått å stoppe statsstøtten til Frp bare fordi de er grunnleggende uenige! Frp vil stoppe statsstøtten som straff.

Svenna sa...

Dobbeltmoral er jo dobbelt så bra som moral!