fredag 5. februar 2010

Nedkvitne anker ikke

Jusprofessor Jan Fritdjof Bernt mener den såkalte Nedkvitne-saken bør behandles i Høyesterett. Men hovedpersonen selv har ikke råd til å anke, skriver Universitetsavisa.

– Saken bør avklares av Høyesterett, sier jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, til Uniforum. Etter å ha lest dommen er han usikker på om retten har tatt innover seg de helt spesielle forholdene som knytter seg til ansettelsesforhold i vitenskapelige stillinger.

Bernt reagerer på dommens henvisning til begrepet ”lojalitetsplikt” og uttalelsen om at denne ”innebærer at arbeidstaker må opptre i samsvar med arbeidsgivers interesser”.

Universitetets interesser og omdømme har trolig tapt på måten Nedkvitne-saken har vært taklet på, hevder jusprofessor Jakhelln. Han beskriver det også som utidig maktbruk fra universitetets side at Nedkvitne ikke fikk lov til å stå i stillingen mens saken gikk i retten, noe regelverket åpner for.

Aftenpostens kommentator påpeker at UiO kommer svekket ut av denne saken:

"Under avsettelsen av kranglefanten Nedkvitne avviste universitetets ledelse flere forslag til en løsning. Tidligere prorektor Haakon Breien Benestad sa i retten at han hadde tilbudt seg å megle mellom partene, men at han var blitt refset av rektor Geir Ellingsrud og truet med å bli sparket fra prorektorembetet. Benestad hadde prøvd å formidle et forslag fra kolleger om at Nedkvitne skulle forlate instituttet der han hadde gjort seg umulig og bli plassert for seg selv et annet sted ved universitetet. (...) Dette sier Nedkvitne han «uten tvil» ville godtatt. Fra professorens fagforening, Forskerforbundet, ble det foreslått at Nedkvitne – på vei mot pensjonsalderen – skulle vende tilbake til sin lærestol de to månedene som manglet på at han kunne gå av med AFP. Også det sier Nedkvitne at han ville godtatt. Universitetets ledere avviste begge løsninger og insisterte på avsettelse. Bitterhet og harme over professorens oppførsel hindret dem i å finne den minnelige ordning som et universitet trolig ville vært best tjent med. "
Se også CA Fleischer innlegg i DN 5.febr.

Blogglisten

Ingen kommentarer: