søndag 14. februar 2010

Ketil Lund: Straff er et brutalt og tragisk feilgrep

"Den drastiske satsingen på straff har vært et brutalt og tragisk feilgrep i forhold til formålet: å bekjempe narkotikaproblemet," sier Ketil Lund. Neida, Ketil Lund er ikke en raddis eller rocker, han har faktisk vært høyesterettsdommer i 19 år.

I 2008 sto narkotikalovbrudd for 42 (førtito) prosent av det totale antallet straffereaksjoner.

Narkopol neste? Se ellers Martine Aurdal i Dagbladet.

Se også glimrende drøfting hos Mrtn og selvfølgelig hos Vindheim.

Siv Jensen hilser Lunds innspill velkommen, og tilføyer: "Alkoholen er vår tids største sosiale problem og det er mye viktigere å redusere skadevirkningene av alkoholbruk."

Blogglisten

Ingen kommentarer: