torsdag 18. februar 2010

Bensin- og veiavgiften må opp

Høyere avgifter på fossilt drivstoff, høyere bompenger, billigere buss- og togbilletter og mer biodrivstoff kan bli sentrale deler av framtidas klimapolitikk, ifølge rapporten Klimakur 2020.
Dette vil ha en viss klimaeffekt, men det vil særlig ha en gunstig effekt på lokalforurensing og trengsel i byer som Oslo og Bergen. Kapasiteten i "hurtig massetransport" (tog og t-bane) må økes og prisene holdes i sjakk eller reduseres. Dette bør kombineres med økt bensinavgift, veiprising og eventuelt også eget avgiftspåslag i rushtiden (køpris). Dette vil gi en bedre utnyttelse av veinettet.

Faktum er at de reelle bensinprisene har fallt jevnt og trutt, omregnet i timeverk:
1970: 12,5 liter bensin/arbeidstime
1990: 17,0 liter bensin/arbeidstime
2010: 18,0 liter bensin/arbeidstime
Med andre ord: Vi får råd til å kjøre stadig mer bil.

Samtidig stiger prisene for for kollektivtransport raskere enn andre priser, og prisen på bensin stiger omtrent like raskt som prisen på kollektivtransport.

Sammenlignet med kollektivtransport blir det altså relativt billigere å kjøre bil, og vi har dessuten bedre plass på husholdningsbudsjettet til bensin. Resultatet er opplagt: Vi blir stadig mer tilbøyelige til å kjøre bil.
Ellers: I Oslo er det omkring 120.000 private parkeringsplasser, altså 1 per 5 innbygger. Dette i tillegg til parkering på offentlig gate. I den norske byen med best kollektivtransport. Dersom arbeidsgiver stiller gratis parkeringsplass til rådighet for ansatte i en by der det koster omkring 2000 kr/måned å leie plass, bør verdien av parkeringsplassen skattlegges som annen lønn.

Blogglisten

8 kommentarer:

KEE sa...

Verdien av en tomt som næringsareal kontra verdien av samme tomta som ringvei er jo ganske så høy. Oslo som helhet bør ikke ta seg råd til den enorme arealbeslagleggelsen en må legge opp til hvis denne stadige satsningen på bil fortsetter.

Konrad sa...

Jepp. Veibygging midt i Oslo er en absurd sløsing med ressurser. Det er stygt, det skaper støy, støv og røyk. Og det er unødvendig.

Per A. sa...

Veidirektøren er en IDIOT!

Konrad sa...

Per A.:
Argumentene blir ekstra gode når man skriver med STORE BOKSTAVER.

Anonym sa...

Dersom du skal benytte grafer og statistikk for å underbygge dine argumenter, bør du kunne forstå hva tallene og figurene betyr. Din illustrasjon viser det stikk motsatte av det teksten din hevder.

Konrad sa...

Jasså, du vil belære meg om grafer og tabeller. Når du er så skråsikker bør du kanskje være i stand til å fortelle hva som er galt med min tolkning av grafen.

Tom sa...

Med høyere drivstoffpriser og bomstasjoner så vil det også bli dyrere for tungtransporten, som da igjen vil gi økte priser på transport og varene som transporteres.

Konrad sa...

Tom:
Ja, og bra er det. Tungtransporten er en viktig kilde til støy, forurensing og veislitasje, derfor må de betale sin del av kostnaden knyttet til veinettet. Det vil være en stor gevinst å få færre trailere (godstransport på sjø og skinner er å foretrekke).