lørdag 22. august 2009

Eiendomsrett sikrer vekst

Norge topper en internasjonal studie over sammenhengen mellom eiendomsrett, økonomisk vekst og velstand.På de neste plassene følger Nederland, Danmark og Sverige. Land fra Afrika og Latin-Amerika havner nederst på listen.
Dagens Næringsliv 07.03.2007, s. 28

Det er the International Property Rights Index (Ipri), Internasjonal indeks over eiendomsrett, som har gjort undersøkelsen og rangert 70 land.

Ipri ble opprettet i Hernando de Sotos navn i 2006. Den kjente utviklingsøkonomen har lenge kjempet for at fattiges eiendomsrettigheter må formaliseres. Han legger sterk vekt på eiendomsrett for å skape grunnlag for utvikling og velstand. Undersøkelsen er utført av den internasjonale økonomen Alexandra C. Horst.

De Soto skriver i forordet at undersøkelsen vil være et nyttig verktøy både for politikere, akademikere, forretningsledere og såkalte tankesmier.

Vekst og eiendom Assisterende leder i tankesmien Civita, Dag Ekelberg, sier undersøkelsen er et virkelig pionerarbeid.

- Ipri har sett på hvilken betydning det har for ulike land hvordan de beskytter eiendomsretten og hvordan sammenhengen er mellom grad av eiendomsrett og velstand. Denne sammenhengen viser seg tydelig og er nok en spiker i kisten til de som tror man kan skape vekst uten samtidig å prioritere eiendomsrettigheter, sier Ekelberg.

Hovedpoenget er at hele grunnlaget for å skape verdier ligger i å gi folk incentiver til nyskapning.

- Og da må det også være sikkerhet som eiendomsretten gir i næringslivet, sier Ekelberg.

Vest-Europa best Han viser til at Norge kommer høyt opp på listen totalt sett, selv om landet ikke kommer på topp i intellektuell eiendomsrett, som for eksempel kan være patentrettigher og opphavsrettigheter.

- Men alt i alt er Norge på topp, både i forhold til stabilitet, rettsstat, økonomisk vekst og velstand. I de nordiske land prioriterer vi en god beskyttelse av eiendomsretten. Dette er ikke spesielt kontroversielt i vår del av verden, sier Ekelberg.

Ti på topp:
1. Norge
2. Nederland
3. Danmark, Sverige, New Zealand, UK, Tyskland, Australia
9. Sveits, Østerrike

På bunn:
70. Bangladesh
69. Bolivia
67. Etiopia, Nicaragua
66. Venezuela
65. Paraguay
64. Nigeria
63. Russland

-----------------
Min kommentar:
Noen ellers utmerkede liberalere har en fiks ide om at regulering alltid er av det onde. Dette er helt misforstått. En grunnleggende (og tilsynelatende paradoksal) innsikt siden Adam Smith er at en fri og velfungerende økonomi bare oppnås når man har en statsapparat som beskytter eiendom, hindrer monopoldannelse, sikrer alle like muligheter, og generelt opprettholder lov og orden. Studien referert ovenfor viser nettopp at staten må være sterk på "den rette måten" (se også Darren Acemoglu), statens oppgave er å skape gode institusjoner som blant annet fremmer arbeidsdeling og handel (Douglass North).

Ingen kommentarer: