onsdag 5. august 2009

En uvirkelig skråsikkerhet

– Det å unnlate å bruke militære virkemidler fører ikke til noe godt, i følge tidligere utenriksminister Thorbjørn Jagland. – Stanser vi bombingen så viser vi at vi ikke tar terrorismen på alvor, i følge kulturminister Valgjerd Svarstad Haugland. Det er «ingen uenighet om at bruk av enkelte typer klasr kan utgjøre et utilsiktet humanitært problem,» uttalte statsminister Kjell Magne Bondevik, før utenriksminister Jan Petersen dro til Washington, og i følge seg selv valgte ikke å ta opp spørsmålet om klasebombing med den amerikanske utenriksministeren.

Norge er i krig, autopiloten er satt på; norske politikere virker på ingen måte rammet av noen erfaring av uvirkelighet – og heller ikke av tvil. Vår regjering later til å være overbevist om at virkeligheten stadig er intakt og udelelig. Denne formen for virkelighetstilslutning forvolder en ytterlige uvirkelighetsfølelse, en form for politisk vertigo – ikke minst fordi det allerede er tydelig at den norske offentligheten ikke kjenner seg igjen i regjeringens skråsikre tilslutning til den amerikanske versjonen av det som nå skjer i verden.

(fra introduksjon til Morgenbladets ekstrabilag 16. nov 2001, signert .Runar Døving/ Håkon Gundersen/ Erling Dokk Holm/ Helge Jordheim/ Sten Inge Jørgensen/ Mari Lending/ Rune Slagstad/ Ketil Volden)

Ingen kommentarer: