onsdag 5. august 2009

Sex på billigsalg

Loven skulle ramme de som kjøper sex. I stedet er det de prostituerte som får svi, ifølge ny rapport, skriver BT. Flere av de afrikanske prostituerte har begynte å tigge penger til mat fra menn som avslår å kjøpe seksuelle tjenester fra dem, ifølge rapporten.

– Kvinnene forteller at det er færre kunder, og at de får mindre betalt for tjenestene enn tidligere, sier Astrid Gerdts ved Utekontakten i Bergen.


Det ser altså ut til at omfanget av prostitusjonen er blitt noe mindre, men at de prostituerte er mer skviset enn før.

Dette paradoksale resultatet av loven skyldes etter alt å dømme en enkel økonomisk mekanisme: Kunden er kriminalisert og løper derfor en klar risiko, derfor har det blitt langt færre kunder. De prostituerte løper ingen strafferettslig risiko og kan derfor fortsette virksomheten som før, men en del trekker seg ut pga dårlig business. Den store nedgangen i etterspørselen oppveies ikke av nedgangen i tilbudet. Nettoeffekten ser dermed ut til å være dårligere lønnsomhet og enda dårligere arbeidsvilkår for kvinnene.

Dette var vel ikke formålet med loven. Kanskje noen bør friske opp grunnleggende kunnskap om utilsiktede virkninger? Stoltenberg burde i allefall kunne det.9 kommentarer:

Admiral_Gringo sa...

"Dette var vel ikke formålet med loven" sier du spørrende Herr Konrad, men det er jo kun en antagelse som er bygget på hva maktmennesker offisielt sier i media; fordi det "tar seg bra ut" å tilkjennegi "omsorg og empati" for de prostituerte.

Kanskje det var meningen å tvinge vekk prostitusjonen, med å gjøre det jævligere for horene som metode, hele tiden.

Alt dette som nå skjer, og som du beskriver her, ble forutsagt av folk som har faglig peiling.

Alt dette ble det advart mot, av mange fagfolk som *vet* istedet for å tro.

Politikere skulle høre mer på fagfolk.

Konrad sa...

Antyder du at politikerne ville ha ned prisen? Ayay. :)

Anonym sa...

De fikk vekk de prostituerte fra gatene og fikk plassert skylden for elendigheten på slemme menn.

Da oppnådde vel regjeringen det de ville?

Konrad sa...

Vel, reportasjen både i BT og BA viser at gateprostitusjonen fortsetter, bare et hakk mindre synlig.

Trafikk i Skippergate er OK, men ikke på Karl Johan?

Anonym sa...

Ikke for å være gretten og sær (jeg har tross alt både humor og sjølironi), men salg på Karl Johan var faktisk ikke ok. Skippergata har vært "lyssky" så lenge jeg har levd, men noe måtte faktisk gjøres med forholdene på gamle, ærverdige Karl Johanne.

At dette "noe" skulle vise seg å være et forbud mot kjøp av bamsemumsing var likevel - øh - overraskende.

Sosialisten sa...

"Det ser altså ut til at omfanget av prostitusjonen er blitt noe mindre"

"derfor har det blitt langt færre kunder"

"en del trekker seg ut pga dårlig business"

Alt dette er då tilsikta verknader? Mindre prostitusjon og færre prostituerte.

Konrad sa...

Sosialisten:
Hver for seg var dette tilsiktet, men nettoeffekten (bl.a. dårligere vilkår for de prostituerte) var det åpenbart ikke.

Anonym:
Helt enig. Jeg synes heller ikke aggressivt sexsalg på KJ var OK. Men dette ordensproblemet (som ble særlig synlig fordi det var nigerianske kvinner) gjorde det mye lettere å få gjennom en lov som faktisk hadde hensynet til kvinnene som offisiell begrunnelse. Når vi ser nettoeffekten blir det noe paradoksalt.

Sosialisten sa...

Dårlegare lønsemd vil jo vanlegvis føre til at færre vil ynskje å drive med dette, sidan dei vil tene meir i ein vanleg jobb (eller eventuelt på sosialhjelp). Og det blir mindre attraktivt for utanlandske prostituerte å reise til Noreg. Så eg har vanskeleg for å skjøne kvifor ikkje talet på seljarar skulle gå ned når talet på kjøparar går ned. Det står i BT-artikkelen at dette er ein rapport om dei kortsiktige effektane. På litt lengre sikt burde marknaden balansere på eit lågare nivå enn før.

Og ja, eg veit at på lang sikt er me alle daude. Så det hadde nok gått fortare om det blei gjort meir aktivt for å få kvinnene ut av denne geskjeften.

Konrad sa...

Vel, jeg refererte observasjonene fra BT: Dårlig lønnsomhet fører til mindre tilbud, men faren for straff fører til at etterspørselen går ned mer enn tilbudet. Taperen i denne situasjonen er kvinnene.

På lang sikt vil markedet kanskje balanseres og større del av etterspørselen kan bli sluset over på "innemarkedet" der det ikke er så lett å bli tatt med buksene nede.