onsdag 19. august 2009

Innvandrere - ikke late slabbedasker likevel

Av alle unge med innvandrerforeldre i Norge som ikke er i utdanning, er 80 prosent i arbeid. Dermed oppnår innvandrere i Norge langt bedre resultater enn i land som USA, Nederland, Tyskland, Sverige og Frankrike. I hele OECD er det bare Sveits, Canada, Østerrike og Australia som er flinkere til å få unge innvandrere i arbeid, dette i følge en OECD-rapport omtalt i Aftenposten.

Men OECD kommer også med konkrete forslag til ytterligere forbedringer:

  • Avskaff kontantstøtten for å øke incentivene til foreldrene om å få barna i barnehage, i det minste for barn som har fylt to år.
  • Legg om det prestisjefylte introduksjonsprogrammet. Det fører til at det tar for lang tid å få innvandrere i arbeid og utdannelse.
  • Innfør norskundervisning for alle innvandrere, også fra Europa.
  • Slå hardere ned på diskriminering i arbeidslivet.
Konklusjon: Integrering handler om språk, arbeid, utdanning, om enn ikke nødvendigvis i den rekkefølgen.

Se også utdypende artikkel på forskning.no.

Ingen kommentarer: