lørdag 1. august 2009

Den brune utopien var grønn

Dette skriver historikeren Peter Englund* i Dagens Nyheter 22. mai 2002, jeg sakser som vanlig:

Hitler-Tyskland rymmer många obehagliga paradoxer, men få tävlar med den, att samma stat som var först med att ordna industrialisert massmord på människor, också var banbrytande vad gäller djurens rättigheter. Redan under sitt första år vid makten införde nazisterna sex nya lagar och bestämmelser, som alla syftade till att stärka djurskyddet. Och minston på ytan var de både framsynta och humana. (De gällde också ända fram till 1972, då de ersattes av lagar som i flere stycken var en försämring.) Blant annat så förbjöds i princip all vivisektion: straffet för sådan omänsklighet blev .... koncentrationsläger.

Ursprungligen hade Hitler velat stoppa samtliga typar djurförsök, men han övertalades att släppa tanken, då en sådan reform hotade att ställe till det för många tyska vetenskapare. Resultatet blev ändå en uppsättning lagar som uten tvekan var världens mest radikala, och som innehöll allt från förbud att rycka benen av grodor [frosker], släppa ut tama djur i naturen och sätta skygglappar på hästar, till en noggrann reglering av transport, jakt och slakt - i Tredje riket måste även fiskar bedövas före avlivningen.
Det mer generelle naturvernet ble også utvidet med en rekke nye reservat og grøntområdene i byen ble doblet. Göring og Hitler hadde ville planer om å gjenopprette store, sammehengende skogsområder i Europa, bl.a. Litauen og Ukraina. Mange av nazilederne var både dyrevenner og vegetarianere (Hitler vurderte å forby all kjøttspising). Ikke overraskende var nazistpartiet tidlig ute med kravet om forbud mot kosher-slakting som ble omtalt som "rituell tortur, en ond kult praktisert av et barbarisk og ufølsomt folk." Kort tid etter at Hitler kom til makten ble kosherslakting forbudt.**

----------------------------------------------------
*Han er medlem av ærverdige Svenska Akademien, og fersk sekretær i samme.

**I Norge blusset denne debatten nylig opp i forbindelse med spørsmål om halal-slakting, og jada, ivrigste motstandere av halalslakting var Frp. Hos TV2 kan vi lese kommentarer av typen: «Kan ikke tro at vi er nødt til å godta at dyr skal pines ihjel, på grunn av innvandret religion. Har vi virkelig så lite vi skulle ha sagt over det som skal skje i vårt eget land?» Dette var i år, på 1930-tallet hørte man slike replikker: "Vi har ikke invitert jødene hit til landet, og vi har ingen forpliktelse til å skaffe jødene dyr til deres religiøse orgier." (Jens Hundseid, Bondepartiet, statsminister).
Nå endte dette (som vanlig?) opp som et spark til Frp, det er naturligvis vel fortjent, selv om diverste foreninger for dyrebeskyttelse og diverse naturvernere også fortjener et par spark. La meg komme tilbake til det ved en passende anledning.
Forsøksdyrene hilser entusiastisk på Göring, som ville ha slutt på "tortur og lidelse" som dyreforsøk medførte. Tegning i det satiriske ukebladet Kladderadatsch.

4 kommentarer:

jitter sa...

Jitter her. Jeg representerer Stråmann-Beskyttelsen Norge. Nå må det bli slutt på denne hensynsløse slaktinga av uskyldige stråmenn snarest. De har rett til beskyttelse...

Huff nå ble det litt for mye satire lag på lag her... Interessant som vanlig Konrad!

Konrad sa...

Takk for det. Jeg lar aldri stråmenn slippe unna, enten de fortjener det eller ikke! :)

Anonym sa...

Skjønner godt at Hitler droppa å forby kjøttspising. Tyskerne hadde nok gjort opprør om han hadde tatt fra dem pølsene sine.

Konrad sa...

Tar du pølsen fra en gjennomsnittstysker, tar du ....?