lørdag 15. august 2009

Norge - ditt nærmeste skatteparadis, 2. episode

Gunstig rentefradrag og lav/ingen skatt på bolig er med på å øke forskjellene mellom fattig og rik i Norge. Det går frem av arbeid som Fordelingsutvalget (oppnevnt av Finansdep) har gjort (BT i dag). Åden Cappelen, forskningsdirektør i SSB, kaller Norge for et boligskatteparadis.


Grunnen er at boligeiere får trekke gjeldsrenter fra inntekten (slik staten betaler 28 % av rentene), men får ingen skatt på gevinsten av å bo inkludert leieinntekter på inntil halvparten av boligen. Sagt på en annen måte: Boligeieren får trekke leien (altså gjeldsrentene) fra på selvangivelsen. En leietaker derimot får ingen slike fordeler. Leietakere er ofte unge, enslige med lav inntekt. Selveiere er ofte en familie eller par 30-59 år med god inntekt og stor bolig.

Dette betyr at selveiere subsidieres via skattesystemet på bekostning av leietaker. Der altså en omfordeling fra fattige leietakere til velstående selveiere. Denne omfordelingen via skatten kommer i tillegg til husleien fra leietakere til huseiere.
Dette råtne og grovt urettferdige systemet opprettholdes med Aps støtte.

(Konrad er selveier og utnytter fordelene fullt ut, og vil tape på en omlegging.)


Et skatteparadis

4 kommentarer:

Admin sa...

Det er dessverre politisk umulig å gjøre noe med boligskatten. Så vidt jeg har fått med meg er det bare Lundteigen som gjentagende tør å foreslå noe slikt:

http://www.siste.no/Innenriks/politikk/article4126154.ece

Ja selv det å sette et tak på rentefradraget sables ned:

http://www.skattebetaleren.no/meninger/kenneth-kvalvik/lundteigen/

Dessverre virker det å være slik at når først en skatte- eller avgiftslette er gjennomført så er det umulig å få den reversert.

Om røde partier hadde gått til valg på økte skatter hadde de tapt fordi valgkampen da utelukkende hadde handlet om dette og innvirkningene for folk flest. Blå partier ville aldri tenkt tanken på å gå til valg på økt skatt.

Samme hvor fornuftig den nå enn måtte være rent fordelingsmessig.

Trist at røde partier, med rette, mistenker at solidariteten med enslige, fattige leietakere ikke er stor nok hos de med selveierboliger til at man kan vinne valg.

Er vel bare Rødt som kan fronte denne saken i dagens politiske landskap. Om ikke singelpartiet Venstre tar opp ballen da?

Konrad sa...

Den norske boligskatten er prinsippielt helt håpløs. For ordens skyld bør jeg tilføye at (den øvre) middelklassen betaler mest skatt (og får relativt minst igjen i form av trygd), lav boligskatt er derfor et lite plaster på såret. Mens de fleste leietakerne er lavtlønnet og betaler lite skatt og får mye igjen i form av trygd. Den samlede fordelingseffekten er ikke nødvendigvis så riv ruskende galt, men isolert sett har boligskatten pervers fordelingseffekt. I tillegg fører til fryktelig skjevallokering fordi det er mye gunstigere å investere i bolig enn i f.eks. næring eller aksjer. Derfor bor vi oss ihjel i Norge.

jusless sa...

Et annet poeng med skattesubsidieringa av boliger er at den gjør bolig til et attraktivt spekulasjonsobjekt. Dette bidrar til ustabile boligpriser, bobler som sprekker osv. Konsekvensene for de som går inn i boligmarkedet på feil tidspunkt kan bli dramatiske.

Konrad sa...

Korrekt. Gjedrem ønsker skatt på bolig for å holde bobletendensen nede, blir en automatisk stabilisator.