søndag 20. september 2009

Bruk og misbruk av ytringsfrihet i Danmark

Forsvaret i Danmark politianmelder avisa Politiken for å ha trykket ei bok som ifølge forsvarssjefen er en trussel mot rikets sikkerhet. Politiet skal nå ta stilling til om det skal reises straffesak mot Politiken etter at avisa trykket Thomas Rathsacks omstridte bok «Jæger – i kamp med eliten», skriver Aftenposten. Se også lang omtale i Dagbladet.

Redaktør Seidenfaden i Politiken forsvarer trykkingen på lederplass: "Under alle omstændigheder har vi valgt at bringe hele bogens tekst i dagens avis for at sikre og understrege offentlighedens ret til at følge med – også når vi er i krig, og når det ikke passer myndighederne."

"Er det ikke i bananrepublikker, at militæret censurerer en bog, før den udkommer?" spør Rune Engelbreth Larsen retorisk på sin blogg. Han poengterer at ytringsfriheten skal beskytte oss mot nettopp slike inngrep og overgrep som det danske forsvaret prøver på.

Forsvarsminister Gade fordømmer Politikens handling. Jyllandsposten er kritisk til Politikens fremgangsmåte: "I modsætning til Politiken har Morgenavisen Jyllands-Posten i første omgang valgt at følge forsvarets ønske om ikke at medvirke til yderligere udbredelse af den omstridte bog." Berlingske Tidende liker heller ikke det konkurrenten gjør: "Politiken har desværre brugt ytringsfriheden til en demonstration, som ikke tjener noget formål andet end et godt avissalg," skriver sjefredaktøren på sin blogg.

Dette blir ekstra snodig når vi ser tilbake på karikaturstriden for noen år siden. Da benyttet den samme Jyllands-Posten ytringsfriheten til en målrettet provokasjon, trykkingen av karikaturene tjente ikke noe annet formål enn å provosere og teste grensene for ytringsfriheten - en interessant men ikke særlig konstruktiv eskersis.

I denne nye saken dreier det seg imidlertid om å bruke ytringsfriheten der den virkelig trengs: Opplyse folket om hva som foregår, om hvilke konsekvenser politikernes beslutninger på vegne av folket faktisk har. Danmark er i krig og folk har rett til å vite hva som foregår, som redaktøren sier. Jyllands-Posten og andre borgerlige aviser føyer seg imidlertid etter myndighetenes ønsker. JP synes altså det er helt på sin plass å sparke nedover men ikke oppover.

Norge er også i krig. Og vi har knapt nok noen Afghanistan-debatt. Men dobbelmoralsk ytringsfrihet har vi nok av.

Andre omtaler av ytringsfrihetskampen.

4 kommentarer:

Znaffie sa...

Med all respekt, godt skrevet, men føler vel at denne saken faller litt utenfor de klassiske ytringsfrihetssakene - dette handler om opplysninger som er gradert og taushetsbelagt - og akkurat her er jo Staten ganske åpen på å si at "Sorry - dette er IKKE lov"?

Man kan selvfølgelig diskutere om sikkerhetsgradert informasjon burde være lov å offentliggjøre, men det blir vel et litt annet spørsmål?

På akkurat dette punktet føler jeg at loven er både klar og ærlig i sin restriksjon, selv om man som sagt kan diskutere dens berettigelse.

Konrad sa...

Tvertimot og derfor er JP og BT dobbelmoralske. Den virkelig viktige bruken av ytringsfriheten er jo nettopp når den retter seg mot makthaverne, ikke når den brukes til å mobbe enkelte folkegrupper. Man kan selvsagt argumentere med at ting ikke er lov, men det er et formalistisk argument. Det vesentlige her er jo hva folket (Danmark er et demokrati) har legitim rett på å vite. Myndigheter så vel som privatpersoner vil alltid bruke "sikkerhet" eller "rikets sikkerhet" som begrunnelse, ofte bare for at de skal slippe ubehagelig søkelys på sin virksomhet.

Politiken var da også veldig klar i sin begrunnelse.

Om Politiken og eks-soldaten faktisk har gjort noe ulovlig er jo heller ikke opplagt.

Admin sa...

Auda. (Dagen)Magazinet avslørte sin dobbeltmoral for en måneds tid siden da de krevde at den svenske regjering skulle beklage en artikkel i en svensk avis.

http://frpkoden.blogspot.com/2009/08/ytringsfriheten-er-igjen-truet.html

Og danskene følger altså opp.

Selbekk, som ikke lenger er Sjef i avisen, var uenig med sin sjefsredaktør - men åpenbart ikke nok uenig til å lage særlige mye bråk rundt beslutningen.

Å så pussig.

Dog greit å notere seg for de som en gang i framtiden skriver historien om Muhammedkarikaturstriden.

Konrad sa...

Dobbelmoral er dobbel så god....

Etter mitt syn er det ikke tvil om at JP og Magazinet seiler under falsk flagg, for Magazinet handlet det aldri om ytringsfrihet.