lørdag 26. september 2009

Er Frp en sekt?

Antropologen Thomas Hongseth Sverdrup har levert masteroppgave om Frps rekruttering inkludering av nye medlemmer. Antropologen har lagt merke til at medlemmene fremstiller både partiet og seg selv som stigmatisert. Ved å stadig komme tilbake til bestemte nøkkeltemaer skapes det samhold. Og disse nøkkeltemaene er innvandring og “sosialistene” (= opposisjonen). Sentralt er hvordan medlemmene bekrefter hverandres historier om innvandrere og “sosialistene", mener han i følge antropologi.info.

Dette er fascinerende lesning. De selvforsterkende prosessene som definerer "oss" og "de andre", den målrettede inkluderingen av nye medlemmer slik at de føler seg hjemme, og medlemmenes mangel på annen organisasjonstilknytning (til forskjell fra f.eks. RV) får dette til å minne om en sekt. Det er kanskje ikke uvanlig at partier og partimedlemmer definerer seg ved hva man er i mot og forskjellig fra (de andre). Spesielt for Frp er at medlemmene ofte ikke har andre tilknytninger som motvekt mot partiet.Aktiviteter for store og små på Frps ValgCamp.

Ingen kommentarer: