onsdag 16. september 2009

Landbruket legger ned seg selv

Partier og Hegnarer som er opphengt i landbrukspolitikken kan egentlig ta det helt med ro, ja de kan koste på seg et lite smil: På landsbasis stod i fjor omkring 22 prosent av landbrukseiendommene med boligbygning tomme. Én av fire ubebodde eiendommer lå i kommuner med færre enn 2 500 innbyggere, skriver SSB i en fersk melding. Videre kan vi på SSBs utmerkede nettjeneste lese at de siste 25 årene har antall gårdsbruk blitt mer enn halvert, og de gjenværende brukene blir stadig større. Landbruket er den næringen som gjennomgår den største effektiviseringen. Flere tusen arbeidsplasser forsvinner i stillhet fra jordbruket hvert år. Men i forbindelse med nedlegging av Union Skien (ca 300 ansatte) eller den ulønnsomme og sterkt forurensende Bjølvefossen i Ålvik (ca 100 ansatte) ble det et ramaskrik. Og da har jeg ikke engang nevnt rederinæringen som knapt bidrar med noe som helst til det norske samfunnet.

Jan Arild Snoen skriver at bøndene "karrer til seg" alt for mye. Snoen burde kanskje sjekke fakta som viser bøndene er det dårligst lønnede yrket i Norge med en gjennomsnittsinntekt på 136.000,-. Snoen skriver jo selv i samme artikkel at uførepensjonister får minimum 143.000 i året. Kanskje noen burde rette pekefingeren mot alle de uføretrygdete som "karrer til seg"? Det er jo dessuten 10 ganger så mange uførepensjonister som bønder. Og da har jeg ikke en gang nevnt Reitan, Norgesgruppen og andre som karrer til seg miliarder på å selge de samme varene som bøndene knapt tjener noe på.

Forfallet er størst i de røde områdene.Forsvinner snart fra et våningshus nær hytta di.

9 kommentarer:

Admin sa...

Det viktige er ikke antallet gårdsbruk eller antallet bønder men andelen dyrka mark, hvor mye som blir produsert og kvaliteten på det som produseres.

Samt at måten det produseres på er bærekraftig og miljøvennlig.

Det er en skam at hver fjerde brødskive er importert.

http://frpkoden.blogspot.com/2009/05/eu-brd-til-folket.html

Konrad sa...

Vel, derom strides de lærde.

Svært lite av jorden går ut av bruk (overtas av nabobruk, derfor går også størrelsen opp).

Det er heller ikke hyggelig at norske bygder blir omskapt til spøkelsesbyer, heller ikke for oss som har hytte der.

Admin sa...

Som nevnt helt enig. Andelen dyrka mark må opprettholdes.

Men andelen bønder i det norske folk er det ikke noe poeng å holde oppe. Vi blir alle mer effektive - og ikke minst har bønder blitt mer effektive.

Lite budeieliv, hesjing og melkespannbæring i dag. Mine foreldres historier er historie.

Og godt er det. Ikke minst for de som jobber i landbruket.

Forøvrig. All øl i dette landet produseres vel snart på Ringnes sitt bryggeri på Gjelleråsen. Mulig det er en blå visjon at en dag så er all meieriproduksjon samlet i nabobygget. Deler ikke en slik visjon.

Konrad sa...

Nei, antall bønder er ikke et poeng, like lite som det er et poeng i seg selv å ha mange industriarbeidsplasser.

For bygdene sin del handler det om å få en politikk som gir en utnyttelse av de verdiene som nå bare forvitrer, f.eks. ved at blir lettere å kjøpe nedlagte bruk eller at det blir lettere å dele opp bruk i en "åkerdel" og en "boligdel" slik hus og tomter kan brukes til helårs- eller feriebolig.

Admin sa...

Er skeptisk til å "liberalisere" regelverket. Om dette gjøres feil kan Spetalen da sikre seg et helt dalføre for en dagslønn.

Konrad sa...

Jepp. Må gjøres nennsomt og gjennomtenkt.

kamikaze sa...

Takk!

Wannabe advokat sa...

Har du noe overslag på hvor mye mat bøndene i Norge produserer versus hvor mye vi trenger?

Konrad sa...

Målt i kalorier produserer vel norsk landbruk omtrent 50 % av det som forbrukes, netto importeres altså 50%.