torsdag 3. september 2009

Da Willoch ble jernbanemann

Oslotunnelen er jernbanetunnelen mellom Oslo S og Skøyen. Denne tunnelen ga en forbindelse mellom jernbanelinjene øst og vest for Oslo, dermed ble Vestbanestasjonen overflødig. Istedet ble det bygget en stasjon i selve tunnelen (Nationaltheateret stasjon). Det ble også planlagt en stasjon i fjellet under Elisenberg på Frogner, Elisenberg stasjon. Stasjonen er ferdig utsprengt og betongplattformer/gangbroer støpt, men den er ikke fullført og tatt i bruk.

Ut over 1980-tallet presset flere politikere på for å få ferdigstilt Elisenberg stasjon. Sissel Rønbeck (Ap) og Bernt Bull, avla stasjonen under Frogner et besøk i 1989. Noen år tidligere hadde stats-minister Kåre Willoch krevd å få et anslag over kostnader og byggetid for ferdigstillelse av stasjonen. Bakgrunnen var at Willoch ble sittende fast i kø på Frogner og kom for seint til en mottakelse hos den amerikanske ambassadøren. Willoch ringte sporenstreks på en lørdag til daværende general-direktør i NSB, Robert F. Nordén. Statsministeren ba om å få anslaget på sitt bord innen mandag morgen.

Kostnadene ble anslått til om lag 105 millioner kroner, men Willoch hadde nok da en overdreven tro på Elisenberg som bilkøløser. NSB hørte heller ikke mer fra ham om stasjonen på Frogner. Oslo kommunes planer om etablering nye arbeidsplasser vest for Rikstrygdeverket og Norsk Hydros tidligere hovedkvarter var dessuten frafalt.

Ingen kommentarer: