torsdag 17. september 2009

Storhaugs faktavegringNår skal Hege Storhaug våkne opp og ta til seg fakta fra andre, spør professor Talle i dette innlegget som er sakset fra Aftenposten (14.sept).


-------------------------------------------------
La oss slippe narrespillet
AUD TALLE professor, Universitetet i Oslo


Kjønnslemlestelse. Hege Storhaug påpeker at Hilde Lidén formulerer seg lavmælt om Institutt for samfunnsforsknings (ISF) rapport om utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge. At det skulle dreie seg om relativt få tilfeller, slik ISF dokumentere, har ikke Storhaug noen tro på. I sitt siste utspill i Aftenposten 8. september, tramper hun igjen i sitt retoriske klaver.

Storhaug har for vane å kaste «fakta» på bordet, nå seneste i sin nye bok Rundlurt. Om innvandring og islam i Norge. I debattartikkelen i Aftenposten denne gang går hun vel langt når hun skriver at jeg og en svensk forsker, Sara Johnsdotter fra Malmö, «påstår at hijab som et renhetssymbol erstatter kjønnslemlestelse!». Det er en forvrengt fremstilling av argumentet mitt. Jeg har sagt og skrevet at i eksilsituasjonen må hijab og kjønnslemlestelse sees i en sammenheng, men å se noe i sammenheng er ikke det samme som å tenke i enkle årsaksskjeder. Storhaugs grove analytiske instrumenter vil ikke fange inn slike distinksjoner.

Feilslutning. Storhaug skiller heller ikke mellom eksilsituasjonen og situasjonen i hjemlandet når hun vil tilbakevise «våre» påstander - fordi kjønnslemlestelse er utbredt i Somalia må det også være utbredt i Norge, resonnerer hun. Dette er igjen en feilslutning. Omskjæring av jenter avtar i eksil og er dokumentert av forskningsfunn fra mange andre eksilland i Vesten. Disse funnene vil ikke Storhaug lese, langt mindre referere til.

Narrespill. Når skal Hege Storhaug våkne opp og ta til seg fakta fra andre? Og når skal den norske allmennheten slippe hennes eget «narrespill». Det hadde vært en stor velsignelse både for norske avislesere og Storhaug selv om hun noen gang hadde vært litt mer forsiktig og ydmyk i sine uttalelser. Da hadde hun bidratt til å fremme kampen mot kjønnslemlestelse, i stedet for som hun nå gjør, å drive den inn i en blindgate der gjensidig mistillit får vokse og gro.

Ingen kommentarer: