lørdag 19. september 2009

Hagen: - Umulig for Frpere å være lovlydige

Carl I. Hagen visste at han hadde en ulovlig oppført garasje, men anser det som en bagatell. I går ble det avslørt i Aftenposten at ekteparet Hagen har hatt en ulovlig oppført garasje på eiendommen på Bestum. Rot med byggesak var en del av bakgrunnen for at Haga sluttet som toppolitiker.

I Finnmark har Hagens partikamerat Svein Ole Sandvik blitt utestengt fra storviltjakt i to år etter at han forfalsket stempel og underskrift for avlagt obligatorisk skyteprøve.

Frp har i årevis dyrket sitt omdømme som lov-og-orden partiet, men det fester seg et stadig sterkere inntrykk av at Frp-politikerne er de hyppigste lovbryterne blant aktive politikere. Frp vil bekjempe lovløshet, men Hagen vil ha bort lovene som Frpere ikke klarer å forholde seg til.

Når andre begår lovbrudd er det dårlig moral, manglende personlig integritet, eller kanskje kultur, men når en Frper begår et lovbrudd skyldes det byråkrati og urimelig strenge regler. Bortforklaringene sitter løst i Dobbelmoralpartiet. Norge har urimelig strenge regler for en del narkotiske stoffer, f.eks. khat, men på det punktet er Frp nådeløse - kanskje fordi ingen Frp-velgere bruker khat?

En undersøkelse utført av Institutt for Samfunnsforskning ved Universitetet i Tromsø viser at ledende Frp-politikere relativt sett begår flere lovbrudd enn politikere fra andre parti (gjelder perioden 1994-2007).

Og var det ikke Frp som antydet at alle 18.000 asylsøkere må ansees som kriminelle? Mer fra Frps grumsete historie hos Trond.
Likhet for loven gir mye plunder og heft i følge Carl I. Hagen.

17 kommentarer:

Anonym sa...

-----Frp har i årevis dyrket sitt omdømme som lov-og-orden partiet, men det fester seg et stadig sterkere inntrykk av at Frp-politikerne er de hyppigste lovbryterne blant aktive politikere.

Dette er selvsagt fordi norske journalister kun offentliggjør partitilknytningen om lovbryteren er Frp-er. Da får de også øyeblikkelig inn tips fra det sosialdemokratiske byråkratiet, eklatente brudd på taushetsplikten, og sakene blir slått stort opp i massmediene.
Om en SV-dame eller AP-mann begår langt verre lovbrudd, blir partitilhørighet forbigått i stillhet. Rødt-folk kan forresten begå så mange lovbrudd de bare ønsker uten å bli straffet, de har skapt sin egen sedvanerett på mange områder; innbrudd/husokkupasjoner, opptøyer og voldelige politiske overgrep er her eksempler på straffefrie områder for de røde. Jeg tør feks ikke tenke på hva straffen ville blitt om Frp-ungdom gikk amok i gatene slik Blitz-ungdom har for vane; vi husker alle at en mørkeblå bløtekakekaster truet de med overvåkningspoliti og 15 års fengsel da han kremet en SV-dame for få år siden.
Kun Krf-medlemmer kan gjøre regning med ørlite av denne samme uthengingen i pressen som Frp'ere. Ingenting er så morsomt som feks en Krf'er som skal skilles eller blir tatt for beruselse.
Til orientering: 80 % av norske journalister stemmer rødt, under 3 % stemmer Frp og Krf.

Konrad sa...

Uansett er det et paradoks at Frpere med viten og vilje bryter loven, f.eks. denne saken i Finnmark dreier seg om dokumentfalsk. Man begår ikke dokumentfalsk ved slurv eller uhell. Eller Sandbergs råkjøring.

Jeg vil også minne om kjøret mot Haga da det ble avslørt noen uavklarte byggesaker, temmelig likt det Hagen nå bortforklarer.

Jeg vil igjen minne om at Frp markerer seg som lov-og-orden partiet, hadde ikke partiet profilert seg på dette området ville ikke dobbelmoralen vært oppsiktsvekkende.

Anonym sa...

Det er rett at Frp markerer seg som et lov-og-orden parti, men også som et anti-byråkrati-parti. Derfor er det ingen politisk selvmotsigelse om en Frp'er slurver litt med en byggetillatelse, kjører litt for fort, eller har en flaske eller to for mye med seg over grensen.

En Frp'er som begår vold, voldtekt, sex-overgrep, innbrudd, bankran, narkosalg, menneskesmugling, ville derimot ikke hatt noen fremtid i Frp. Hadde Sandberg ikke blitt trodd av sine egne på at det slaget var selvforsvar etter en provokasjon, eller Os-ordføreren hadde forført en 15-åring og ikke en 16-åring, ville de begge vært ferdige i Frp.

På venstresiden har man det samme glidende overgangen for hva som er unnskyldelige og uunnskyldelige lovbrudd; om en demonstant kaster noen råtne egg på politiet, sperrer en gate, bryter ut av en sperring, ikke følger politiets anmodninger, danner en blokade, også alt dette lovbrudd etter norsk lov, men det er likevel noe de fleste raddisser i ettertid ikke har noe imot å skryte på seg, selv i offentligheten.

Sivil ulydighet er et konsept uttenkt på venstresiden for å unnskylde alle egne unnskyldelige lovbrudd, regner man inn alt slikt, kan man være temmelig sikker på at lovbrytere flest befinner seg på venstresiden og ikke i Frp.

Konrad sa...

Ingen framtid i Frp?

"Partiet med flest lovbrytere er Frp. I løpet av de siste seks årene er 12 Frp-ere dømt for alt fra drap til underslag. Til sammenligning er fem personer fra Ap dømt mens det er tre fra KrF."
http://www.dagsavisen.no/innenriks/article268790.ece

Lov-og-orden betyr at selv om man er uenig i lovene, så forsøker man å endre dem ihht spillereglene, altså gjennom valg, offentlig debatt, Storting etc. Smugling av sprit er ikke sivil ulydighet eller politisk markering, det er en overtredelse av egoistiske hensyn.

Bjørn Stærk sa...

Jeg synes man skal bryte lover som er gale, iallefall hvis man kan slippe unna med det. Det plager meg derfor lite når politikere avsløres i å ha bygget diverse ting uten å ha fylt ut de riktige papirene, enten de kommer fra FrP, AP eller SP. Riktignok er det hyklersk av dem - av forskjellige grunner. Det er hyklersk av lov-og-orden-politikere fordi, som du sier, den filosofien faktisk innebærer at man følger også de dårlige lovene. Og det er hyklersk av sosialdemokratene, fordi det som regel er de som sterkest mener at disse lovene er gode.

Men .. kan jeg foreslå noe? Hver gang en politiker bryter en dårlig lov, så bruker vi som mener at loven er dårlig anledningen til å angripe denne loven, i stedet for å starte det vanlige kjøret for at de skal legge seg flate?

Dette sier jeg ikke fordi det er FrP i dette tilfellet - jeg sa det samme om Åslaug Haga i fjor. Hele opposisjonen satte da i gang statsrådjakt, og mistet muligheten til å faktisk gjøre noe med tullete byggereguleringene hun hadde brutt.

Konrad sa...

Bjørn:
Ja, det er hyklersk av Frpere, "lov og orden" betyr jo nettopp at man skal følge ha respekt for lovene (selv om man ikke liker dem). Det er like hyklersk av Apere som bryter lover som de mener er gode.

Statsrådjakten er også hyklersk og dessuten tøvete. Bruk heller anledningen til å diskutere den aktuelle loven, enig.

Ellers er jeg uenig i at man skal bryte man ikke liker. En grunn er at respekten for lover dermed kan smuldre. En annen grunn er at den lovlydige dermed blir straffet (f.eks. med mer papirarbeid, høyere skatt etc) sammenlignet med den som driter i loven. En tredje grunn er at enkeltpersoner kan ha vansker med å overskue konsekvenser av lovbrudd, f.eks. er sjåførers subjetive risikovurdering svært upålitelig og sjåføren vil dermed ikke ha oversikt over konsekvensene av å ignorere skilt og regler. Respekt for lover er samfunnets lim.

Sivil ulydighet er OK som en markering, men da må det skje i full offentlighet (og ikke som en tilsnikelse) for å sette håpløse regler eller kritikkverdige forhold på dagsorden. Fyllekjøring er bare fyllekjøring, det er ikke en politisk statement.

Bjørn Stærk sa...

"Ellers er jeg uenig i at man skal bryte man ikke liker. En grunn er at respekten for lover dermed kan smuldre."

Årsaken til det er den dårlige loven, ikke lovbruddet.

"En annen grunn er at den lovlydige dermed blir straffet"

Det kommer nok an på loven det gjelder. Jeg tror ikke noen lider av et ulovlig oppsatt bygg. Tvert imot blir det mindre papirarbeid for staten.

"Respekt for lover er samfunnets lim."

Hm .. men hvor ofte har du lovverket i tankene når du forholder deg til andre mennesker? Jeg vil heller si at tillit er samfunnets lim. Jeg vil heller være et sted hvor fremmede mennesker stoler på hverandre enn et sted hvor man adlyder alle lover, uansett hvor meningsløse de er.

Konrad sa...

Det finnes flere slags lim som holder samfunnet sammen, respekt for lovene (også de man er uenig i) er en av disse "limene". Allment askepter normer (uskrevne regler) for god oppførsel er en annen. Ekte omsorg/empati er en tredje.

For storsamfunnet (altså langt utover de umiddelbare relasjoner) er respekt for resultatet av legitime prosesser avgjørende. Vi respekterer at Stoltenberg er statsminister selv om vi er uenige med ham, nettopp fordi han har kommet i denne posisjonen gjennom en åpen og legitim prosess.

Dessuten: er vi uenig i loven på grunn av egeninteresse eller av prinsipp. Det er ikke godt å vite om Per Olsen er mot skatt av prinsipp eller fordi han tjener mye og betaler mye skatt. Et samfunn der folk følger lovene etter forgodtbefinnende er et samfunn i oppløsning.

Det skal lønne seg å være lovlydig. Den som følger byggereglene blir "straffet" med papirarbeid etc, den som ignorerer reglene blir "belønnet" med at alt går glatt. Eks i trafikken: Det er lang kø i venstre fil, og en tom kollektivfil til høyre. De som personbilene som sniker seg til å bruke kollektivfeltet blir belønnet med å komme raskere frem, mens vi andre blir straffet med lang tid i kø.

Anonym sa...

Hvis alle skulle bryte lover man ikke liker hva slags samfunn får man da.man kan undres om noen tror at lover er noe som er funnet opp for at de som har laget de skal være slem.Anonym1 påstår at pressen unnlater å nevne partihørighet fra andre politikere,vel siden freppere leser DB avisa de elsker å hate,burde de for syns skyld ha fått med seg Osmundsen,Haga,Valla mv.Det synes som om uttrykket man ser det man vil er fullt gjeldende for den gjengen.Personlig synes jeg at freppere burde ha dobbelt straff siden de tilstadighet remjer om for lavt staffenivå.T J

Bjørn Stærk sa...

Anonym: "Hvis alle skulle bryte lover man ikke liker hva slags samfunn får man da.man kan undres om noen tror at lover er noe som er funnet opp for at de som har laget de skal være slem."

Det finnes gode og dårlige lover. Historien gir oss mange fryktelige eksempler på dårlige lover. I Norge i dag har vi stort sett gode lover, og de dårlige lovene vi har er stort sett av typen smålige og meningsløse lover, ikke virkelig onde lover.

Prinsippet er uansett det samme: Noe blir ikke galt eller riktig fordi Stortinget vedtar at det er slik. Spør deg selv: Ville du fulgt _enhver_ tenkelig lov? Selvsagt ikke. Dermed setter du deg selv til dommer over lovene. Det er opp til lovene å leve opp til din standard, ikke omvendt. Forutsetningen er at du faktisk har en standard, og ikke bare lager unntak for deg selv. Derfor mener jeg ikke at bare _jeg_ burde få bygge fritt på min egen eiendom, men at alle burde det. Jeg har en standard. Loven lever ikke opp til den. Derfor er det ikke galt å bryte den. (Men det kan være dumt, eller galt av _andre_ årsaker, så som de Konrad nevner.)

Anonym sa...

Hagen kjemper jo imot lovene som de rødgrønne blir dømt for.Jeg liker Hagen fordi han ikke sykemelder seg.

Anonym sa...

Makan til tulleskriveri..det er sååå mye mygel blandt alle partiene! både i og rundt,men nå,ja nå var det Hagen da,som endelig kunne grilles litt igjen. Han kjøpte bolig for 2-3 år siden,som han nå vil selge.Men nå må Hagen gjøre rett for seg??? ulovlig bygg med 15 år på nakken,det må han rydde opp i.At en kommune med full viten om saken ikke har gjort noe før?ja da KAN Hagen drite idet å, spørr du meg!! Hakking på persj. og parti rett og slett.
En dag (om 4 år?)vil flere våge å stemme det de virkelig mener - sterke er vi nå,men vi blir sterkere. Men i mellomtiden kan dere slutte å hettse Hagen,som nå mer har trukket seg som off.i partiet.Han må få lov til å leve i fred! (som Gro kanskje?hmmm)
Leste i en annen blogg om ei som hadde fått nok av Hagen,da han mente det var greit å gi barn litt ris..helt enig,for det er stor forskjell på litt ris og misshandling,men det var damen alt for ung til å forstå,da ho ikke hadde barn (har ho,så blir det barn får barn)
Nei,la fam.Hagen være i fred nå og finn noe annet å blogge om.
Takk for meg!

Anonym sa...

Hegen har IKKE satt opp garasjen ulovlig. Den sto der fra tidligere. Kanksje en Ap'er eller SV'er som bodde er tidligere...??? Det veit vi kke så det blir BS å spinne tråd uten at sauen har fått klippet ulla først, men det er jo Ap politkk på sitt beste!

Konrad sa...

TJ: hehe, ja kanskje dobbel straff. Nei seriøst, det skal være likhet for loven.

Ellers:
Bjørn Stærk har helt rett i at det finnes gode og dårlige lover. En regel er ikke god bare fordi Stortinget vedtar den. Samtidig er det en del av samfunnskontrakten (i et demokratisk samfunn) at vi følger reglene privat, men står fritt til kjempe mot dem offentlig (gjennom argumentasjon i offentligheten og stemme ved valg). Jeg kan mislike en lov og mene den er tullete og urimelig, men det gir meg ikke rett til å bryte denne loven. Hvilket samfunn ville vi fått da?

Generelt mener jeg at vi skal følge lovene, men jeg er åpen for opplagte unntak. Dersom staten f.eks. vedtar totalforbud mot promping vil jeg ikke nøle med å bryte en slik lov i enerom.

Konrad sa...

Jeg har overhode ikke kritisert Hagens garasje.

Sosialisten sa...

Det stemmer iallfall ikkje at det berre er når lovbrytaren er Frp-ar at partinamnet blir nemnt. Ta til dømes denne saka:

http://www.siste.no/Innenriks/article3765748.ece?service=print

Heller ikkje Bergens Arbeiderblad vil fortelje kva parti han høyrde til:

http://www.ba.no/nyheter/irix/article3858730.ece?service=print

Ikkje "ARK" heller:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.6268346

Saka blei omtalt i dei fleste avisene, men det var berre den erkeborgarlege lokalavisa som identifiserte mannen:

http://www.farsunds-avis.no/artikkel.asp?Artid=32342

Partinamnet står ikkje i denne artikkelen, men er ikkje vanskeleg å finne ut av:

http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/politikk/article679514.ece

http://stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/Representant/?perid=OD&tab=Biography

Konrad sa...

Til dere anonyme:
Nei, Hagen kan godt få bli pensjonist i fred, men dette handler ikke om Hagen, det handler om den utstuderte dobbelmoralen Hagen og Frp fronter. Frekkhetens nådegaver er det rikelig av i det partiet.