torsdag 10. september 2009

Integrering: Språk, utdanning, arbeid

Innvandrere i Canada har høyere sysselsetting enn innvandrere i Norge. Forskjellen kan forklares med at Canada har flere arbeidsinnvandrere enn Norge, samt at innvandrerne har høyere utdannelse og kjenner språket når de ankommer landet. Både engelsk og fransk, de to offisielle språkene i Canada, er språk som blir brukt over hele verden og et flertall av både innvandrere og flyktninger som kommer til Canada kan et eller to av de offisielle språkene ved ankomst til Canada. Mer enn halvparten av innvandrerne fra Afrika og Asia har høyere utdanning (mer enn 13 års skolegang) ved ankomst til Canada. Utdanningsnivå er en viktig del av Canadas poengbaserte innvandringsregime, derfor har flertallet av innvandrere som kommer til Canada høyere utdannelse. Les hele saken hos SSB.

Min kommentar:
Canada kan godt være et forbilde for andre lands innvandrings- og integreringspolitikk. Innvandrere gir et viktig bidrag til Canadas økonomi og relasjonene mellom etniske grupper er langt mer avslappede enn i USA. Men Canadas selektive innvandring innebærer også en brain-drain av land i Afrika og Asia, land som sårt trenger utdannet arbeidskraft selv. I verste fall er dette omvendt bistandspolitikk.

Fafos portal om migrasjon, innvandring og integrering.

Oppdatering: Se god drøfting hos Bjørn Stærk.

4 kommentarer:

Anonym sa...

At innvandrerer jobber mye er ikke noe sjokk. Selv de fremste kritikere av liberal innvandringspolitikk bør anerkjenne at innvandrere som oftest jobber mer og hardere enn den "innfødte" befolkningen så lenge systemet gir dem sjansen til det. Hvilket vårt velferdssystem dessverre ikke gjør.

Sosialisten sa...

Så konklusjonen er vel at me må sørgje for at norsk blir eit verdsspråk a la engelsk eller fransk. Slik at innvandrarane alt kan det når dei kjem til Noreg...

Konrad sa...

Frydo:
Nettopp. I Norge klientifiserer vi innvandrere og særlig asylsøkere. Snik-klientifiseringen er mye farligere og mer omfattende enn snik-musulmanisering.

Konrad sa...

Sosialist:
Hehe. Nei, seriøst, det handler om å lære språk og komme i arbeid raskest mulig. Asylsøkere nektes å jobbe og omskapes gjennom statlig og kommunal kraftinnsats til permanente sosialklienter.