mandag 7. september 2009

NHO - eit sosialistreir?

Oppdatering: God drøfting av Baard Meidell Johannesen på NHO-blogg.

NHO vil doble kollektivtilbodet. Dei neste 20 åra er det venta at innbyggjartalet vil auke med over 30 prosent i i fleire byområde. Vi vil doble kollektivtilbodet i dei største byane. I tillegg vil vi innføre rushtidsavgift, seier NHO-direktør Bergesen. NHO vil også gjere slik at gratis parkering ved arbeidsplassen og månadskort får like skattevilkår. I dag er gratis parkering skattefritt, medan du må betala skatt viss arbeidsgivar betalar månadskortet ditt.

Dette og meir til kunne vi lese på NRK.no tidlegare i år.

Det er altså Høyres gode vener i NHO som vil ha slike drastiske tiltak. Det er eit paradoks at desse gjennomtenkte og framtidsretta forslaga kjem frå borgarleg side, samtidig fortsetter sjølvaste bil- og fartpartiet sin heroiske kamp mot bompengar. Men kvifor snakkar ikkje Stoltenberg & Co om dette (takk til Trond)?


Betal din rushtidsavgift med glede.

2 kommentarer:

Baard Meidell Johannesen sa...

Man behøver ikke være sosialist for å gå inn for bedre kollektivtrafikk rundt de store byene, det holder å se på de fysiske forutsetnmingene. Private kan dessuten drive både trikk og buss. At brukerne betaler for veiene, er heller ikke spesielt sosialistisk. Men da bør andre bilavgifter settes ned. Se min blogg om dette på NHOs sider: http://stortingsvalg.nho.no/2009/08/28/bom-hvilken-bom/
Mvh Baard Meidell Johannesen

Konrad sa...

Takk for kommentar.

"sosialist" i overskriften er helst et polemisk poeng. Jeg er enig med NHO i at rushtidsavgift er nødvendig for å regulere trafikken i de store byene (særlig Oslo m/omegn).