lørdag 19. september 2009

Valgresultatet: Arealfaktoren ikke utslagsgivende

Oppdatering (23.sept): Her er resultatene presist oppstilt på Aardals egen nettside. Takk til Brumlebass for info.

Valgforsker Bernt Aardal har simulert valgresultatet og tatt vekk den geografiske vektingen, som gjør at store fylker med få innbyggere krever få velgere bak hvert mandat, mens folkerike fylker krever flere velgere til hvert mandat. – Og da ser du at det er en del mandater som flytter seg. Men balansen mellom de rødgrønne og opposisjonen er den samme, forteller Aardal til NRK.

Referatet er vel litt upresist formulert slik flere har påpekt. Aardals poeng må vel være at det ikke er arealfaktoren ("Finnmarks-tillegget"), men andre aspekter ved valgordningen som gir rød-grønt flertall på Stortinget til tross for mindretall i antall stemmer. Såvidt jeg har forstått er det sperregrensen for utjevningsmandat som er utslagsgivende. Da utjevningsmandatene ble innført ga vel det en mer proporsjonal representasjon, men altså bare for partier over 4 % oppslutning på landsbasis.

Det er altså småpartiene som er taperne med dagens valgordning, og ikke H/Frp - selv om blåbloggerne fortsetter å sutre over at Oslo og Bærum ikke dominerer norsk politikk fullstendig.

Se også Indregard og Vidi.


Mye plass, lite folk. Ikke så viktig likevel.

Ingen kommentarer: