onsdag 9. september 2009

Tetzschner: - Umulig for Høyrefolk å ta buss på jobb

Byrådspartiene Frp og Høyre står fast på sine nei til såkalt køprising i hovedstaden, skriver Dagens Næringsliv. Kalkylene fra Transportøkonomisk institutt gjør ikke inntrykk på samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp) eller Oslo Høyres leder Michael Tetzschner.

- Folk må på jobb. Folk må kjøre bil, sier Michael Tetzschner i Oslo Høyre.

Tetzschner er kanskje ikke klar over at Oslo har et godt utbygd kollektivnett? Det er i så fall oppsiktsvekkende all den tid han bor og jobber i byen, han har lang fartstid i bystyret og var endog byrådsleder et par år. Rushtidsavgift dreier seg jo tross alt ikke om å forby bilbruk i byen, men om å sørge for at de som legger beslag på en knapp ressurs faktisk må betale for forbruket.

Kanskje en Høyrefolk med god jobb og fet lønn aldri tar bussen? Eller kanskje han ikke skjønner hva forskerne sier? Selv synes jeg det er klart nok:

"En dobling av bompengesatsen i rushtiden i Oslo kan være nok til å redusere
de verste køene og skape bedre flyt i trafikken. Avgiften kan da reduseres
andre tider på døgnet, skriver kommunikasjonsleder Harald Aas og forsker
Harald Minken ved Transportøkonomisk institutt (TØI)." (DN 8.sept)
TØI er Norges fremste eksperter på området og gir en tydelig melding til politikerne:
"Erfaringer fra byer over hele verden viser at dersom man ikke innfører restriksjoner på biltrafikken, for eksempel i form av kjøreavgifter eller parkering, så ender trafikken i lange køer. Et godt kollektivtilbud er ikke nok. Man trenger både pisk og gulrot.

I Stockholm har man gjennomført køprising med betydelig suksess, etter en prøveperiode i 2006. En avgift på 20 kroner hver vei gjennom bomringen ga en trafikkreduksjon på 22 prosent over bompengesnittet i rushet. Forsinkelsene ble redusert med mellom 30 og 50 prosent."
Høyre og Frps folk "tror" naturligvis ikke på det forskerne sier. Har Tetzschner en krystallkule som er mye klarere enn forskerne? Hvorfor er han da advokat og ikke transportforsker?

Eller kanskje H og Frp rett og slett ikke liker konklusjonen fra TØI fordi køpris særlig vil ramme deres egne velgere. Analyser fra Stockholm viser at det er de høytlønte som betaler mest i avgift siden det er denne gruppen som bruker mest bil inn til sentrum i rushtiden, i følge TØI, dermed har rushtidsavgift som brukes til å subsidiere kollektivtrafikk også en god omfordelingseffekt. Flere analyser viser også at lavtlønte og barnefamiliene ikke rammes:
"Det er en myte at småbarnsfamilier blir ekstra hardt rammet av rushtidsavgift. Det fastslår Urbanet Analyse i en rapport til Vegdirektoratet. Tvert imot er det bilister som ikke følger barn, men som kjører til og fra jobb i rushtiden, som vil merke en såkalt køprising mest." (Aftenposten)
HSH støtter ideen om rushtidsavgift, selv om dette dels er av hensyn til varetransport for egne virksomheter er ikke det nødvendigvis så galt - varer kan faktisk ikke ta trikken.

DN kommenterer på lederplass (29.aug) Hs og Frps motstand slik:
"Det er begripelig at Fremskrittspartiet mener dette er en dårlig id. Drømmen om fri eksos har svevd over partiet siden Anders Langes dager. At Høyre er motstander, er uforståelig. Partiet har tradisjon for kjedelig, men rasjonell politisk tenkning. Partiets hovedargument, hensynet til familier som kjører barn til barnehage og skole, tåler ikke kritisk etterprøving. Bare tre prosent av rushtidsbilistene er på vei til skole og barnehage, opplyser forskere ved Transportøkonomisk institutt."

8 kommentarer:

Anonym sa...

"Tetzschner er kanskje ikke klar over at Oslo har et godt utbygd kollektivnett?"

Ikke for å være frekk, men Tetzschner har faktisk vært styreleder for Oslo Sporveier. Så han kjenner nok til byens stolte kollektivtilbud - om ikke annet, så ved navn...

Bjørn Stærk sa...

Det er absurd å se på noen av køene på ring 3 i rushtida. For når du ser inn i bilene på hvor mange mennesker det er som skal flytte på seg, så er det faktisk ikke så mange. Folk sitter stort sett én i hver bil. Så du kan ta et digert område med biler som bare står i ro, og stappe alle sammen inn i en vanlig buss. Problem løst.

Jeg tror høyresiden har fått det for seg at privatbilisme har med personlig frihet å gjøre. Det har det jo - men ikke når du kjører samme rute til og fra jobb på samme tidspunkt hver eneste dag. Det er ikke frihet, bare rutine. Privatbil er litt som enebolig - helt greit i riktige omgivelser, men det hører ikke hjemme midt i en stor by.

Konrad sa...

Anonym:
Har du hørt om retoriske spørsmål?

Det oppsiktsvekkende er jo nettopp at en ledende politiker i Oslo, endog en tidligere styreleder i Sporveien, insisterer på at folk i Oslo MÅ kjøre til jobb. Det er faktisk helt tøvete.

Konrad sa...

Stærk:
Nettopp. Det er en fiks ide hos H og Frp. De nekter å forholde seg til fakta på dette området, det er bare dogmer.

Anonym sa...

"Anonym:
Har du hørt om retoriske spørsmål?"

Ikke den retoooriske tonen, unge mann... Det var iofs bare ment som en saksopplysning, ettersom originalsaken lister opp de fleste av hans relevante verv unntatt nettopp det i OSV. Det er fort gjort å glemme at han satt i det styret.

Ellers er det en viden utstrakt teori at det er nettopp von Tet og hans glade sambo, Kristin C, som ivrer mest for et samarbeid mellom H og FrP. At von Tet går i bresjen for tøvete utsagn som hører ideologisk hjemme i freppe-land er ut fra denne teorien ikke veldig oppsiktsvekkende, men snarere forventet oppførsel.

KEE sa...

Oslo har jo et svært velutviklet kollektivnett; større bruk av dette vil dratisk redusere behovet for utvidelse av vei og arbeidsparkering, noe som vil (i foprhold til alternativ basert på "billigst for privatbilisten") frigjøre store arealer for næringsutbygging og bolig. Skulle tro kalkulatorpartiet Høyre ville hoppe rett på en slik løsning.

Konrad sa...

Anonym:
Jeg har forsåvidt sans for både Clemet og Tetzschner, men her er Michael på bærtur, argumentasjonen hans holder ikke når man ser fakta.

Konrad sa...

KEE:
Jepp.

I tillegg til rushtidsavgift bør det innføres boligsoneparkering innenfor ring 2. Nå er det stort sett fri parkering i det sentrale Oslo, mens f.eks. mesteparten av det sentrale Bergen ikke har en eneste gratis parkeringsplass.