torsdag 10. september 2009

Statlig ran av grunneiere?

I selskap med svenske kong Carl Gustaf åpnet kronprins Haakon onsdag ettermiddag Norges første marine verneområde - Ytre Hvaler nasjonalpark.

- Ytre Hvaler inneholder et stort mangfold av marine naturtyper både på grunt og dypt vann. Korallrevet ved Tisler er et av de største innomskjærs korallrev man kjenner til i verden. Området er unikt i verdenssammenheng, sa kronprinsregenten i åpningstalen.

Den ny nasjonalparken er ikke bare under vann. Grunneier Hans Seilø får 1000 mål (1 million kvadratmeter) av sin landeiendom innlemmet i nasjonalparken (DN 7.sept). Seilø vil fortsatt være formell eier, men nasjonalparkstatus innebærer så kraftige begrensninger i bruken av eiendommen at den praktisk talt blir verdiløs for grunneieren. Slik er det ikke i Sverige (som har opprettet en tilsvarende Kosterhav nasjonalpark), der kjøper staten ut alle grunneierne slik at nasjonalparken blir statlig eiendom.

Hans Seilø vet ikke om han får erstatning og hvor stor denne eventuelt blir. Norskog som representerer Norges største skogeiere sier at grunneierne ikke kan regne med store erstatningsbeløp (DN 9.sept). Det skyldes særlig at nasjonalparker ofte legges i områder med liten tradisjonell næringsaktivitet, samtidig som staten nekter å betale for påregnelig fremtidig bruk.

Når området først er vernet har det uansett mistet all fremtidig verdi for grunneieren. I praksis kan altså staten nærmest kostnadsfritt beslaglegge privat eiendom etter forgodtbefinnende. Der kommunen er reguleringsmyndighet skjer lignende grove overtramp. Grunneiere ute i bushen må tydeligvis finne seg i slikt.

Kanskje på tide å minne om grunnloven: Den som må avgi urørlig eiendom har krav på full erstatning.

4 kommentarer:

Elling sa...

Jaså du Konrad, de er vel Sp du. Greiest å innholdsdeklarere.

Men til saken : Om en fortsatt harver rundt som en tenåring på Ayn Rand nivå, så skaper vel Tisler nasjonalpark ugreie i sysakene. Spörsmålene kan heller väre : Hvorfor har ikke Seilö klart å skape noen blest om korallene sine ? Hvor mange sure sild er knausene verdt ? Innebärer nasjonalparken noen begrensning i praksis på Seilös daglige forehavender ? Får han tvert imot kanskje ökte inntekstmuligheter ?

Hva hadde Seilös eldste pode for planer kan tenkes ? En analogi : Hele Fredrikstad nyter godt av Märrapanna, en granittodde med utsikt. En eller annen eide denne idylliske badeplassen en gang i tida og ikke bygde han hytter og hus der sålenge foreldrene mine kan huske. Skulle vi respektere grunneiere absolutt, burde vi födt uten egne kvadratmetere egentlig bare forlate landet og la de med sölvskje, gård og grunn stå der uten arbeidskraft og inntekter.

Konrad sa...

Nei, jeg er liberaler. Forsvar av eiendomsretten er prinsippielt og pragmatisk viktig. Hvordan tror du villaeiere i Ullevål hageby hadde reagert dersom staten plutselig regulerte en privat hage til naturreservat uten noen kompensasjon til grunneieren?

Grunneiere på landet har allerede akseptert en mengde begrensninger i eiendomsretten, bl.a. ved allemannsretten i utmark og ved sjøen. Byfolk har egentlig ingenting å klage over slik sett. Når hensyn til allmennheten krever det må staten selvsagt kunne regulere og ekspropriere, problemet er at grunneiere som i dette tilfellet ikke får kompensert - eiendommen blir i praksis beslaglagt.

Hvordan hadde du reagert dersom staten plutselig hadde tatt bilen din fordi den er pen og deretter nektet å betale mer enn vrakpant?

Elling sa...

Du undervurderer meg. Slike tullete innvendinger bekrefter mitt inntrykk.

Og hvorfor skulle Simon Bolivar få akseptans for frigjöringen av Söramerika når paven hadde hevd og eiendomsrett på kontinentet utenom Brasil ?

Konrad sa...

Bullshit. Påstår du at Seilø har stjålet eiendommen fra allmennheten? Påstår du at staten "frigjør" Ytre Hvaler fra Seilø?