onsdag 2. september 2009

Storhaug: - Tre av fire kjønnslemlestes

- Forfatter Hege Storhaug tror antallet øker

Hun hevder at 70-80 prosent av somaliske jenter i Norge rammes av kjønnslemlestelse, men kan ikke dokumentere det.

Aftenposten 28.aug 09

Forfatter og aktivist Hege Storhaug i Human Rights Service mener folket blir lurt og manipulert av mediene (ikke minst Aftenposten), akademikere og politikere. Storhaug opplever økt politisk påvirkningskraft og mottar i år ca. 1,8 millioner kroner fra staten til sin organisasjon.

Hun mener hun kan fortelle hvordan det egentlig henger sammen i en ny debattbok Rundlurt, om innvandring og islam i Norge. Her hevder hun at innvandring er i ferd med å svekke Norges demokrati. Hun er mest opprørt over at vi ikke ser omfanget av kjønnslemlestelse.

- Jeg mener at jeg i boken har belagt, så godt som det lar seg gjøre, at dette er et omfattende problem i Norge, og at det er all grunn til å tro at det har økt på, ikke minst på grunn av den høye innvandringen fra et land som Somalia de siste årene.

Hun begrunner det også med at konservative somaliere i Norge følger en skole innen sunni islam, shafi, som påbyr kjønnslemlestelse. I boken skriver hun at hun frykter at 70-80 prosent av somaliske jenter i Norge blir kjønnslemlestet, de fleste i utlandet.

- Jeg tror at kjønnslemlestelse også foregår i Norge.

- Men du dokumenterer ikke påstandene dine?

- Nei, og en hovedutfordring her er miljøenes frykt for represalier hvis de informerer politiet om hva som foregår.

- Når du ikke kan dokumentere, hvorfor hevder du da at 70-80 prosent av somaliske jenter i Norge kjønnslemlestes?

- Det er på bakgrunn av estimat fra internasjonale eksperter og egne erfaringer fra felten.

- Hvilke internasjonale eksperter?

- Jeg tenker ikke minst på Task Force i Tyskland, og lederen av Forward, som er den eldste gruppen i Europa som jobber mot lemlestelse. Hun sier til Dagbladet i 2005 at de frykter at det er langt mer enn 50 prosent etter erfaring fra feltarbeid.

- Hun frykter, hun dokumenterer heller ikke?

- Der har vi utfordringen. Og derfor har vi jobbet så hardt i mange år for å få sannheten på bordet.

Gedigen bløff. Storhaug mener vi må våkne for mange av oss merker ikke at det brenner under velferdsstaten.

- Velferdsgodene som er så rause i dag, vil ikke være der for fremtidens generasjoner med dagens form for innvandring. Det blir for dyrt. Når noen sier at dagens innvandring er økonomisk lønnsom, er det en gedigen bløff.

Hvis innvandringen fortsetter på samme nivå som i dag, spår hun at det ikke blir noe folkelig fellesskap, lite solidaritet, parallelle samfunn og mindre vilje til å betale skatt til velferdsstaten.

- Noen oppfatter deg like fundamentalistisk som fundamentalistene du angriper?

- Det blir en selvmotsigelse. Hvis du er for ytringsfrihet, kan ikke dette bli fundamentalisme.

- Er alt bare svart?

- Ikke alt, men utviklingen har gått i negativ retning, særlig for muslimske jenter og kvinner.

Slik svarer Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt på Storhaugs påstander om utbredt kjønnslemlestelse:

- Jeg har ikke lest boken, men er opptatt av at ett tilfelle av kjønnslemlestelse er ett for mye! Kjønnslemlestelse og andre overgrep må bekjempes gjennom langsiktig og målrettet arbeid med fokus på forebygging og holdningsendring.

--------------------------

Aftenposten skriver på lederplass 31.august:

Aktivist Hege Storhaug og Human Rights Service (HRS) hevder at 75 prosent av alle jenter her i landet som har somaliske aner, blir kjønnslemlestet.

Påstanden ble fremsatt i et notat fra HRS i juni, og gjentas nå av Hege Storhaug i boken Rundlurt, om innvandring og islam i Norge.

Det rystende høye tallet er ikke dokumentert på noen måte. Storhaug hevder også at andelen foreldre i Norge som lar sine døtre kjønnslemleste øker, i stedet for å minke.

Påstandene er stikk i strid med det norske forskere og helsemyndigheter mener er tilfellet. De rapporterer om langt lavere tall, og om synkende hyppighet.

Vi har vanskelig for å tro at kjønnslemlestelse av et slikt omfang som Storhaug hevder finner sted, kunne foregått uten at enten forskere, politi, helsemyndigheter eller massemedier hadde måttet snuble over noen av sakene.

Storhaug roper på straff. Men dersom det skulle vise seg at 75 prosent av alle norsk-somaliske foreldre bedriver så grov kriminalitet, må den bekjempes med andre midler enn bare straffeloven.

Vi vet at jenter fremdeles blir ført ut av Norge for å bli omskåret. Dette er alvorlige overgrep som aldri kan tolereres, og hvert eneste tilfelle er ett for mye. Men vi vet også at informasjon og utdannelse endrer vaner. Og vi tror ikke at foreldre med somalisk bakgrunn er noe unntak i så måte.

-------------
Konrads kommentar:
Storhaug sier at hun er for ytringsfrihet og derfor ikke kan være en fundamentalist, det er en selvmotsigelse. Denne boken inneholder imidlertid en omfattende kritikk av Aftenposten fordi avisen laget en reportasje om al-Qaradawi. "Aftenposten har fulgt elementære journalistiske spilleregler når vi møter «Fatwabrødrene». Storhaug mener imidlertid at artikkelen fungerer som en megafon for islamisten al-Qaradawi. Men blir han ikke også avslørt og avkledd, noe som burde glede Storhaug?" skriver Kahn-Østrem* i sin anmeldelse. Storhaug er altså for ytringsfrihet, men ikke når den synes å være til fordel av hennes fiende.

Ellers sier Aftenpostens intervju med Storhaug det meste. Storhaug snakker om at folk er rundtlurt og om en gedigen bløff, men på spørsmål om Storhaug selv kan dokumentere sine egne oppsiktsvekkende påstander svarer hun ganske enkelt nei. Så hvem er det som forsøker å lure hvem? Hvem er det som bløffer? Storhaug er en oppblåst ballong som det i grunnen er lett å stikke hull på. Poff.

*Khan-Østrem er høgskolelektor i journalistikk og uttaler seg altså på faglig grunnlag om Aftenpostens reportasje.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Meget bra skrevet, har selv lest boken ferdig i dag og må si den var lærerik selv om jeg hadde mye av kunnskapen fra før.
Media har tydeligvis panikk for at denne boken skal bli populær ettersom den avslører hvordan media og akademia rundlurer oss alle.
Dagbladet er dede for telling,noe mer useriøs avis skal man lete lenge etter. Brunmalingen av Hege Storhaug har de holdt på med i mange år, men no har de gått langt over streken. Tror faktisk folk skjønner hva de bedriver, men ikke sosialistene/koministene som vi ser.

Konrad sa...

Ja nettopp. Så media, forskere og de fleste politikere er alle med i en gigantisk konspirasjon? Og bare Storhaug klarer å avsløre denne sammensvergelsen?

Det handler jo ikke om hvor "bra skrevet" bok er, det handler om hvilket belegg Storhaug har. I intervju med Aftenposten innrømmer hun særdeles svakt belegg.

Du kan godt skylde på sosialistene og kommunistene, men det er mildt sagt tøvete. At du henger igjen i 1980-tallets retorikk er ditt problem.

Sosialisten sa...

Fyrste gongen eg kan minnast å ha høyrt om kvinneleg omskjering var vel rundt femten år sidan. Feministiske bistandsarbeidarar i Afrika som arbeidde mot omskjering (kjønnslemlesting var det ingen som kalla det på den tida). Frp o.l. brydde seg sjølvsagt ikkje om den slags u-hjelp, det var vel helst folk meir eller mindre på venstresida som gjorde det. Alt dette maset om islam eller innvandring var det ikkje spesielt knytt til, det var ei tradisjonell, afrikansk skikk som blei praktisert av både muslimar, kristne og folk som høyrde til tradisjonelle afrikanske religionar.

Desse høgrenissane i og utanfor Frp blei fyrst opptekne av omskjering då dei fann ut at det òg førekom i enkelte innvandrargrupper i Noreg. At det då er nokså kontraproduktivt å sende desse folka tilbake til heimlandet der det er større sjanse for at jentene skal bli omskorne, ser ikkje ut til å ha falle dei inn.

Òg dersom Storhaug & co. ynskjer å hindre kjønnslemlesting (eller tvangsekteskap) i dei aktuelle innvandrarmiljøa i Noreg, er det jo spesielt dumt å blande dette saman med åtak på dei religionane som er utbreidde der. Det fører jo sjølvsagt berre til at det blir vanskelegare å nå fram med tiltaka sine der.

Som ateist har eg sjølvsagt ikkje noko imot åtak på religion, det vere seg islam, kristendom eller animisme. Og sjølvsagt verkar religionen og religiøse leiarar til å halde oppe tradisjonelle, patriarkalske skikkar. Men Hoxha-metoden er normalt ikkje den beste måten å bekjempe dette på.