onsdag 6. november 2013

Krapyl får beholde jobben

Stein-Robin Kleven Bergh fekk sparken etter at han kalla Jens Stoltenberg for eit "krapyl". Nå har politiet sitt sentrale tilsetjingsråd bestemt at han får att jobben, melder NRK.


22 kommentarer:

raagraaum sa...

Det ser ut til at det er gjort en saksbehandlingsfeil som politimesteren vil rette opp ved å si opp fyren på korrekt måte.

Konrad sa...

Ja, og han fikk ikke sparken for ordet "krapyl", slik NRK fremstiller det.

Mannen har drevet politikk i uniform, noe som naturligvis er streng verboten.

Anonym sa...

Vi får se...

Jeg tviler på at politimesteren kommer noen vei, og han får uansett sine egne benfeil rakt i fleisen.

Snarere tror jeg det er slik at politimesteren handlet i affekt i ei travel valgkamptid. Som saken står nå, fremstår politimesteren som et monument over Peter-prinsippet som har fått seg en liten realitetsorientering.

Konrad sa...

Prøv å sett deg inn i hva saken handler om:
http://tjomlid.com/2013/09/03/ekle-ytringer-fra-oppsagt-politibetjent/

Anonym sa...

Tjomlid synser bare, hvilket han skal ha lov til, men til tross for at han synset at oppsigelsen var OK, så var den ikke det.

Tenk deg at du har en utdannelse innenfor et felt, og lang erfaring - og så binder du all din prestisje i en kontroversiell sak - og får den rakt tilbake i trynet.

Har du da styrket tilliten til din organisasjon? Til deg selv?

(Joda, jeg vet det: i rød-grønn nytale heter nederlag seier)

Det holder ikke å vise til banaliteter. Fly styrter, skip synker og ungsdommer som har en gal man med rifle i hælene får ikke hjelp pga. banaliteter.

Hvis Tjomlid har LITT rett: Hvordan i heite hule greide politimesteren å kødde ting til? Kan mannen gjøre noe riktig? Kan han snøre skoene sine, eller binde et slips?

Mulig at han kan, men til tross for at skoene_kanskje_var korrekt knytt og slipsknuten grei nok, greide han ikke å sparke en mann.

Kan det være at jobben hans krever mer enn å knyte skoa og binde slipset?

Bortsett fra det:

Konrad synes "Mannen har drevet politikk i uniform, noe som naturligvis er streng verboten.

Hva er de formelle rettskildene?

At han så ikke har gjort det du sier, er en annen sak, men om han hadde: Hva er rettskildene?

Spørsmålet nå er om politimesteren har vett til å unngå et 2-0 tap eller ikke.

Konrad sa...

Tjomlid legger først og fremst frem utfyllende fakta.

Både politiloven og utfyllende bestemmelser legger begrensninger på bruk av politiets uniform, det gjelder blant annet å ikke være ruset i uniform, ikke delta i demonstrasjoner etc. (Politidirektoratet ga en eksplisitt dispensasjon i forbindelse med homoparader). Tilsvarende regler gjelder i forsvaret der det er eksplisitt og spesfikt forbud mot bruk av uniform i forbindelse med politisk aktivitet.

Anonym sa...

Hva er det i politiloven som eventuelt skulle kunne komme til anvendelse mht. den oppsagte politimannen? Jeg ser ikke umiddelbart noe som er anvendelig.

Den bestemmelsen som finnes om politifolk og rusmidler, er spesifikk på rusmidler.

Han ble forsøkt sparket iht. paragraf 15 i tjenestemannsloven om jeg ikke husker feil. Den paragrafen inneholder vanskelig noe som kan brukes, da han ikke er kritisert for noe han har gjort i tjenesten. Han har ikke krenket sine tjenesteplikter. Har han så brutt ned den aktelse eller tillit som stillingen krever? Neppe. Da må man argumentere at han har satt seg i en situasjon hvor han ikke greier å løse sine oppgaver pga. sine uttalelser. I så fall må man minst kunne forklare hvordan.

Så da snakker vi med andre ord om at det må stå et eller annet i utfyllende bestemmelser som ikke har vært fremme i media. Hva er i tilfelle dette?

Når jeg spør, er det fordi jeg vil bli litt overrasket dersom det skulle stå noe konkret anvendelig noe sted som pressen ikke allerede har funnet.

Jeg står fast på at uansett om det er formaliteter som gjør at oppsigelsen kom i retur, så er det en høyst tvilsom lovanvendelse dersom den brukte paragraf 15 skulle føre frem.

Det ville ha svært interessante implikasjoner, så som - for å kjøre det ut i det ekstreme og prinsipielle - at jeg ikke trenger å rette meg etter påbud fra en politimann som har en FB side med angivelse av jobb eller et bilde i uniform, dersom vedkommende på denne siden har sagt noe som jeg ikke liker.

Politidirektoratet ga heller ingen dispensasjon til å bruke uniform i homoparade, men en tillatelse. Man kan endog argumentere at begrunnelsen er å gi homofile politifolk større aktelse via en praktisk demonstrasjon av at politiet backer dem opp.

En dispensasjon forutsetter at man dispenserer fra noe.

Konrad sa...

Detaljene finnes i uniformsreglementet (ikke i politiloven) kapittel 1, § 16: "...skal bare brukes i tjeneste. Bruk av uniform i politiske sammenheng... tillates ikke." Det er tilsvarende regler for andre tjenestemenn som har uniform. Dette burde være allmennkunnskap for enhver samfunnsinteressert.

Forøvrig var lignende diskusjon opp i forbindelse med bruk av hijab (eller lignende) i kombinasjon med uniform.

Anonym sa...

I Norge er det presendens for at politifolk i politisk demonstrasjon iført uniform ikke straffes – hvis de er mange nok. Har du forresten den fulle ordlyden på nevnte paragraf i uniformareglementet, gitt at den etter 22. juli ikke lenger finnes på nett? (Akkurat den paragrafen burde neppe kunne bringe liv eller eiendom i fare).
Uansett er det jo ikke uniformsreglementet mannen forsøkes oppsagt i henhold til.

Ellers er politikk i uniform vesens forskjellig fra politisk uniformering, som jo både hijab-saken og demonstrasjonen til Politiets Fellesforbund på sett og vis kan vinkles til.

Konrad sa...

Argument mot hijab til politiuniformen handlet om nøytralitet, så det er samme poeng på en litt annen måte.

At ting ikke straffes betyr ikke at det er OK. Når flere tusen politimenn i uniform demonstrerte for høyere lønn var det slett ikke OK, og førte til noen løftede øyenbryn, men agitasjon for et politisk parti er verre. Les det Tjomlid skriver.

Anonym sa...

Har lest Tjomlid, og problemet er at han ikke kommer lenger enn til å argumentere for smakløsheten. Til hans forsvar, og som også Elin Ørjasæther sier i kommentarfeltet hans, argumenterer Tjomlid at dette nå er advokatmat.

Politifolkene utenfor Stortinget demonstrerte forresten side om side med FrP-bannere.

Nøtten i dette ligger i at benarbeidet er dårlig. Jeg nekter å tro at politiet ikke har ett eller annet sett med retningslinjer som med rimelighet vil kunne tolkes til at man skal ferdes anstendig på nett. På ett eller annet vis skulle man tro at politimesteren kunne ha stanset en slik uønsket opptreden for lenge siden. Det finnes formentlig noe a la skriftlige pålegg, samt konsekvenser ved unnlatelse av å følge opp skriftlige pålegg.

At en politimester ikke skulle ha verktøyer til å tøyle villstyrige undersåtter, finner jeg vanskelig å tro.

Saken burde med andre ord vært ordnet lenge før den ble blåst opp til dette nivået. Internt. Stille. Min vinkel ville vært ikke de dårlige vitsene, men nekting av å følge et skriftlig pålegg. Ordrenekt. Manglende aksept av sjefens instruksjonsrett.

Politimesteren tigger jo om å få tyn når han lar seg trigge av at noen sier noe ganske harmløst om Stoltenberg.

Men går han på dette med politikk i uniform, vet han hva han kommer opp mot: Trolig et utall av eksempler på langt mer uttalt politisk aktivitet i uniform som ikke har fått konsekvenser (dersom vi antar at uniformsreglementet i det hele tatt sier noe som er tilstrekkelig håndfast til å bruke).

Går han på dette med rasisme og smakløshet, vil han risikere å møte eksempel på eksempel på andre politifolk som det kan dokumenteres har sagt enda verre ting. De vitsene som har lirer av seg finner man titt og ofte på FB, og det er ingen grunn til å tro at politifolk er så forskjellige fra andre folk.

Det korte og det lange er at politimesteren på ett eller annet vis må gå for forsømmelse i tjenesten, i og med at det finnes andre eksempler på smakløs eller upassende atferd som ikke har fått konsekvenser.

Saken ble avvist fordi begrunnelsen for oppsigelsen ikke var vedlagt. Etter å ha sett litt på hvordan saken står, er det kanskje forståelig at det ble sånn. Politimesteren visste at det ikke kreves noe særlig skarpsinn for å rive den begrunnelsen som han selv delvis har innrømmet i pressen i filler. Han sa vel til pressen at det også handlet om at Stoltenberg hadde blitt kalt krapyl. Kanskje var det slett ikke noen forglemmelse at begrunnelsen ble utelatt?

Vi får se hva som skjer, men jeg er overbevist om at det å kalle Stoltenberg et krapyl eller å lire av seg smakløse vitser på FB ikke holder til mer enn en advarsel - uansett om det skulle være mulig å se at mannen har en politigenser på i profilbildet.

Konrad sa...

Poenget er dette: Saken er skjevt fremstilt i media. Tjomlid har dokumentert at det er en lang forhistorie der mannen også har fått advarsler. Det handler ikke om ordet "krapyl".

Han ble f.eks. anmeldt for «grov uforstand i tjenesten, og for å ha misbrukt taushetsbelagt politiinformasjon internt i Frp».

Du kan godt pirke på detaljer, men helhetsbildet er tydelig - denne mannen hører ikke hjemme i politiet. Misbruk av uniformen (som han åpenbart har gjort) kan være en formell grunn, en annen ting er at han praktiserer politikk i jobben som politimann (tar lett på råkjørere, men hardt på innvandrere), dette er i beste fall tjenesteforsømmelse i verste fall misbruk av embete. Men finjussen får andre ta seg av.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=509775

Anonym sa...

Akkurat den med å handle i FrP-ånd, er en perle - men perler har det med å bli kastet for svin. Heller ikke denne ble plukket opp.

Kleven Bergh kunne kanskje tenke å nedprioritere fartskontroller. Politiet sentralt VET VI nedprioriterer tyverier med kjent gjerningsmann og sikrede beviser, de nedprioriterer stort sett ganske mange ting som gjør flertallet i befolkningen, langt utenfor FRP, ganske lynende forbannet.

Han er for mindre byråkrati i forbindelse med søknader om våpen. Kjenner du noen som ikke er? Mulig man vil ha strenge våpenlover, men byråkrati bør ikke være et verktøy i våpenpolitikken. Også her er han trolig mer på linje med folket enn politiet sentralt.

Endelig prioriterer han utlendingesaker høyere. Særlig sett i lys av de siste månedene: Er det en vinnersak å nedprioritere utlendingesaker, som politiet sentralt har gjort?

Politiyrket bør utføres i god FrP-ånd! Et fromt ønske måtte være: måtte du aldri bli utsatt for en politimann som utfører sitt yrke i god AP-ånd!

Vil du at kriminelle asylsøkere skal skjermes, eller vil du ikke?

Vil du at saker med kjent gjerningsmann skal opp- eller nedprioriteres? I dag henlegges saker hvor gjerningsmannen er kjent og bevisene sikret.

Jeg tror at de aller fleste er klar over at de en dag kan havne i en fryktelig situasjon; vil de da at den eneste støtten de har, er politifolk som handler i sann AP-ånd?

Både Anne Holt, Gerd-Liv Valla, Hanne Harlem, Knut Storberget og Grete Faremo har f.eks. bidratt til å holde hemmelig at overfallsvoldtektene er et rent importert problem. Alle disse har stått for at voldsmenn og kjente tjuver går fri, mens sykkelhjelmforbryterne har blitt tatt nødeløst. For å si det litt stygt: Under de nevnte har eneste måten man har kunnet sykle trygt uten hjelm vært om sykkelen har vært stjålet.

Hva koker så denne saken ned til: Dårlig nettskikk - og en politimester som håndhever sin jobb i sann AP-ånd.

Anonym sa...

Og sånn apropos til skeive fremstillinger: Han ble f.eks. anmeldt for «grov uforstand i tjenesten, og for å ha misbrukt taushetsbelagt politiinformasjon internt i Frp».

Kunne man ikke like gjerne sagt: Etter at Spesialenheten og politimesteren i fellesskap har brukt all sin erfaring, fagkunnskap og kløkt for å "ta" mannen, måtte de konkludere at det ikke var noe å komme etter.

Hva er det mannen har lekket til FrP, og er dette noe som folk flest finner det naturlig å holde hemmelig?

Husk det Konrad: En gang kan ulykken også ramme deg eller noen av dine. Måtte du da ha noen ordentlige politifolk til å hjelpe deg - ikke bare gnomer.

Konrad sa...

I tillegg de spesielle reglene som gjelder for politifolk og uniform, er det generelle regler for ansattes ytringer, jeg siterer:
"Dessuten eksisterer det en alminnelig lojalitetsplikt i arbeidsforhold, som kan innebære at en arbeidstager må akseptere ytterligere begrensinger i sin alminnelige ytringsfrihet.

Kjernen i denne lojalitetsplikten er at en arbeidstager plikter å ta hensyn til arbeidsgivers legitime interesser, også når arbeidstager ytrer seg som privatperson. Ytringer som kan skade arbeidsgivers legitime interesser, vil kunne anses som brudd på denne lojalitetsplikten, og kan medføre arbeidsrettslige sanksjoner.

Det kan dreie seg om ytringer som på utilbørlig vis skader arbeidsgivers grunnleggende verdier, ytringer som skader forholdet til arbeidsgivers kunder og/eller samarbeidspartene, eller ytringer som angriper selve virksomheten, dens eiere eller øvrige ansatte, på en måte som går utover hva som kan anses som rimelig kritikk fra en ansatt.

Her vil nyansene være mange, og vurderingene må nødvendigvis foretas helt konkret. Det nevnes dog at på grunn av den ofte nære identifikasjonen mellom arbeidstagere i ledende stillinger og arbeidsgiver, vil lederes ytringsfrihet generelt være noe mer begrenset enn hva tilfellet vil være for mer underordnede ansatte."
http://www.uhuru.biz/?p=876

Anonym sa...

Dette later til å være generelle regler. OK. Forestill deg at en eller annen person forteller smakløse vitser og i tillegg Siv som ei hurpe. Alt sammen mens vedkommende forteller hvor han jobber - f.eks. et sykehjem - samtidig med at han har et kommuneemblem som del av Facebook-profilen.
Ser du for deg oppsigelsen? Ser du for deg LO tie stille?
For meg er det helt klart politimesteren som dummer seg mest ut. Han ville aldri kommet til en oppsigelsessituasjon om han var en leder, og om han var faglig dyktig, ville han ikke fått oppsigelsen i retur. Den begrunnelsen han eventuelt avgir, bør helst være veldig mye sterkere enn den forrige, som han forståelig nok ikke hadde baller til å legge ved. Hva om det skulle skje en terroraksjon, en katastrofebrann, en alvorlig ulykke eller annet stort i hans virkeområde. Han vil trolig svikte da og. Mannen bør tas ut av operativ tjeneste.
Hvem har egentlig svekket politiet mest her?

Anonym sa...

Så er han sparket igjen.

Begrunnelsen er en annen ("brutt ned den tillit som er nødvendig for å kunne utøve jobben som politimann"), men det vil overraske meg meget om den er holdbar.

Uansett er der ingen henvisning til uniformsreglementet, som du har hengt deg en del opp i.

Uansett får vi se om det holder når presedens, tidligere praksis etc. tas i betraktning. Leser du bloggposten til Jon Wessel-Aas, som du linker til ovenfor, er det lite i denne saken som tilsier en opplagt oppsigelse. Samme advokat betvilte tidligere, før Tjomlies bloggpost, mulighetene for oppsigelse. Det eneste som var nytt i forhold til dengang, er en god omgang dårlig nettskikk.

Jeg tror ikke de greier å dumpe mannen på dårlig nettskikk.

Konrad sa...

Uniformsreglementet (som DU hengte deg opp i) er selvsagt en del av bildet. Sitatet i Dagbladet gir en ganske generell begrunnelse, men det handler altså om hvordan han har opptrådt samtidig som han har identifisert seg som politimann (uniform vet du).

Anonym sa...

Blogger Konrad sa...
Uniformsreglementet (som DU hengte deg opp i) er selvsagt en del av bildet.

Lenger oppe i lia sa han Mannen har drevet politikk i uniform, noe som naturligvis er streng verboten.

Naturligvis betyr i en slik sammenheng at noe er selvinnlysende. Det er det ikke her. Naturligvis streng verboten krever en solid begrunnelse, så som en klar, allment kjent rettskilde.

Dersom det hadde vært noe formelt iht. bruken av uniform, ville det vært brukt. Det handler ikke her om hva mannen har på seg, men om at han er politimann.

Ellers tror jeg sikkert vi kan bli enige om at det står en balansert fremstilling i Østlendingen.

Dersom denne saken ender med en oppsigelse, vil den være en sak som vil stå som et eksempel på tvilsom rettsanvendelse. Jeg tipper derfor at man vil se etter andre løsninger.

Konrad sa...

Du har jammen tungt for det, jeg har sitert uniformsreglementet kapittel 1, § 16: "...skal bare brukes i tjeneste. Bruk av uniform i politiske sammenheng... tillates ikke." Dette ble sitert fordi en Anonym (trolig du) ba om det.

Dette forbudet er politimenn godt kjent med.

Det dreier seg for øvrig ikke om en oppsigelse men om avskjed, som er langt mer alvorlig.

Anonym sa...

Og hvordan endte denne saken?

Konrad sa...

Han fikk en skriftlig advarsel, men burde altså vært sparket. Ikke for å si "krapyl" om Stoltenberg, men for å drive politikk i uniform. Mannen er åpenbart skadelig for etaten, han er en elefant i glassbutikk.