torsdag 18. september 2014

Arv og miljø

Barna til dei rikaste gjer det dårlegare på skulen enn kultureliten sine barn, men mange beheld likevel posisjonen fordi arv er viktig.

Det er Appollon som melder dette og grunnlaget er Marianne Nordli Hansens forskning.

Hansen peker også på at riking-ghettoene er like tydelige som innvandrer-ghettoene i Oslo:

– Dei rikaste i hovudstaden er ei sterkt segregert gruppe. Segregasjonsnivåa er svært stabile og høge, og tyder på at nye generasjonar i inntektseliten tar over foreldra sitt bustadmønster. Inntektseliten deler i særdeles liten grad nabolag med dei fattigaste, men bur også relativt skilt frå andre grupper i inntektsfordelinga. Kanskje er det «gylne» ghettoar vi burde retta merksemda vår mot, heller enn «innvandrarghettoar»? spør Nordli Hansen.

Ingen kommentarer: