onsdag 29. oktober 2014

Sutrehøyre og kokohøyre

Hans Rustad later til å være en varm forsvarer av ytringsfriheten, så sant den ikke rammer ham selv og hans venner naturligvis. Rustad dyrker den uskjønne kunst kalt dobbeltmoral, men når paranoiaen tar overhånd er det ikke komisk, egentlig bare trist:

I alle de tre nordiske land finnes nå et nettverk dominert av ytterste venstre fløy som mener de har mandat til å bestemme hvem som får ytre seg, hvem som får møtes og hvem som får demonstrere.  Vi befinner oss historisk på et sted der voldsvenstre og islamistene møtes.
I Rustads forvirrede verden deltar altså Ervin Kohn  i en konspirasjon med kommunister og islamister mot ytrinsfriheten? Hans Rustad må snart beskyttes mot seg selv.

Særlig trist blir det når Kristian Tonning Riise gjør et hjelpeløst forsøk på å forsvare den søppelfyllinga Rustad bestyrer. Det overrasker forsåvidt ikke når vi har sett Riises lefling med autoritære og anti-demokratiske aktører, men mannen er altså leder for Unge Høyre.

Riise har meldt seg inn i kokohøyre.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det interessante her er egentlig i hvilken grad Kohn har kontakt med de han skulle representere. Ved første øyekast virker han noget annerledes enn jeg ville ventet.

Jeg ville umiddelbart plassere mosaisk trossamfunn nærmere MIFF enn Antirasistisk senter.

Konrad sa...

Jøyemej for en mistenkeliggjøring. MIFF er jo en gjeng gærninger. Kohn er jo bare et alminnelig medlem av det mosasiske trossamfunn.

Anonym sa...

Alminnelig i hvilken betydning? Representativ?

Når dette er sagt, har MIFF ganske bra hjemmesider. Det er mye lettvint bløff fra pressen som analyseres og plukkes fra hverandre der - så som f.eks. sammenstilling av Norges internasjonale innsats og Israels krig.

Det at Norge muligens har drept flere muslimer enn Israel de siste årene er jo sånne ting som er overraskende. Så også at norske rules of engagement i Afghanistan tidligere var at tre menn i stridende alder etter mørkets frembrudd var nok til å rettferdiggjøre ild. Tenk deg at to naboer diskuterer vær og vind, og så kommer en tredje for å spørre etter fyr: BANG. Tenk om israel hadde praktisert noe lignende....

Eller at norske soldater jobbet med markering for bombing av et serbisk hotell fordi en srbisk offiser med familie var der og spiste. Også dette er ting jeg har fra MIFF.

Mulig de er sponset utefra, f.eks. av IDF, men "gærninger"? Det blir etter mitt syn en lite adekvat merkelapp.

Antirasistisk senter (AS) er derimot litt verre å forene med jødisk tankegang. AS har ikke akkurat skapt seg noen profil med å ta avstand når det skrikes ut ren jødehets i norske demonstrasjoner. Jeg oppfatter ikke at AS er seriøse i innsatsen mot antisemittisme.

Man kan være enig med Israel eller ikke, men AS og Mosaisk Trossamfund fremstår umiddelbart som et ganske umake par.