søndag 25. januar 2015

Opportunistisk ytringsplikt

Nå kan det se ut som om Siv Jen­sen mener at ytrings­fri­het bare dreier seg om ret­ten til å komme med blas­fe­miske ytrin­ger, for­trinns­vis mot Islam. Når det gjel­der ytrin­ger som mus­li­mer opp­fat­ter som blas­fe­miske, kan det se ut som om hun mener det ikke bare er en rett, men også en plikt å komme med blas­fe­miske ytringer, skriver Olav Torvund.

Skal man kunne krenke Muham­med, da skal man selv­sagt også kunne krenke FrP.

 Siv Jensen er ikke gjengitt på dette bildet.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det er en plikt å krenke muslimer - helt til de er ferdigkrenket. Ferdigkrenket er de den dag det ikke lenger er risikabelt å krenke islam, dens profet og alt det derre.

Konrad sa...

Personlig foretrekker jeg å krenke jøder, de jævla kroknesene.

Anonym sa...

Men fortell oss da noe nytt!

Konrad sa...

Takk det samme.