mandag 2. juni 2008

Kjære Målmenn, Kristenbloggere og andre!

Kjære Målmenn, Kristenbloggere og andre gode kristenkonservative!

Takk for kampen for den rette tro og at homofilt samliv ikke er forenelig med Bibelen og kristendommen! Det står jo klart i 3. Mosebok 18/22 at homoseksualitet er en vederstyggelighet...så det er jo ikke noe å sakke om! Nå trenger jeg noen råd om hvordan jeg ellers skal leve etter Guds bud.

1. Hver gang jeg brenner en okse som et offer, vet jeg at dette gir en duft som velbehager Herren (3. Mosebok 1.9). Problemet er naboene!

2. Jeg ønsker å selge datteren min som slave (2. Mosebok 21.7). Med det prisnivået vi har i dag - hva mener deres eksellenser er rett pris?

3. I 3. Mosebok 25.44 står det helt klart at jeg kan eie både mannlige og kvinnelige slaver så lenge de er kjøpt i et naboland. En venn av meg sier dette bare gjelder for svensker, og ikke dansker. Her trenger jeg litt hjelp - kan jeg eie dansker?

4. Jeg har en nabo som insisterer på at han skal arbeide på sabatten. 2. Mosebok 35.2 er helt tydelig på at han skal drepes. Er jeg moralsk ansvarlig for å gjøre dette selv?

Jeg vet dere har gått i dybden på denne type problemstillinger. Jeg er sikker på at dere kan hjelpe meg. Takk for påminnelsen om at Guds ord er evig og uforanderlig!!

-----------------------------
Sitatene har jeg frekt og freidig lånt fra Fredrik Mellem som har brevet adressert til biskop Kvarme, jeg sender den videre til mine gode venner kristenfundamentalistene og håper at de for en gangs skyld er voksne nok til å svare på en konkret utfordring.

Jeg regner ikke med at Andreas Hesselberg og hans våpendragere fra Kristenblogg har baller nok til å møte Konrad i åpent lende, men det ville i så fall være en hyggelig overraskelse.

11 kommentarer:

Målmannen sa...

Her kortsluttar logikken din, Konrad. Meiner du at dersom me ikkje kann koma upp med ei forklaaring paa alle dei bibelversi som er vanskelege og problematiske, so kann me helder ikkje staa inne for dei bibelversi som er heilt endeframme og heilt uproblematiske aa baade forstaa og godta?

Utgangspunktet mitt er at eg alltid hev tykt ille um homofil praksis, unaturlegt og samfundsnedbrytande som det er, og naar Bibelens ord jamvel korresponderar med mitt eige syn, og slaer fast akkurat det same, so ser eg i alle fall ingen grunn til aa gaa attende paa dette standpunktet. Det er nok mykje anna i Bibelen som kann vera vandslegt og som ein maa vera teolog for aa skyna, men ikkje dette, Konrad. Her skulde eg gjerne ha avslutta med noko som Enevald Flaaten ein gong sa, men daa vert eg vel meld til politiet av Torstein Dahle, so eg trur me let det vera.

Anonym sa...

Her kortslutter "logikken" din Målmann. Du kan jo ikke velge læresetninger på øverste hylle det som tilfeldigvis passer dit eget syn? Det blir jo ren egoisme og kjæling med dine egne fordommer.

At du privat mener at homofili er samfunnsnedbrytande har jo ikke noe med kristendommen å gjøre, det er jo bare din private hypotese.

Nå må du skjerpe deg og servere noen mer solide argumenter i stedet for bare å påstå at du kan velge etter forgodtbefinnende. Er det slik med de 10 bud også? Bruker du disse også etter behov?

Målmannen sa...

Dette faer du diskutera med Storstrand eller andre som er serskilt upptekne av aa dryfta teologiske spursmaal - det er ikkje eg. Eg berre konstaterar at Bibelens ord um homofili samsvarar med det som eg sjoelv reknar for sunn fornuft, og det er meir enn godt nok for meg.

Anonym sa...

Visste jeg hadde sett denne før, og fant en link til noe lignende. Se: http://forum.gaiaforum.com/index.php?topic=7503376.msg34286#msg34286

Amos Keppler sa...

som foreventet så bommer målmannen på skiven og skyter seg selv i foten. Jeg mener ikke at man skal leve etter bibelen, snarere tvert om, slevsagt, men målmannen som stolt kristendkonservativ mener jo det. De nevnte versene er minst like klar som det om homofili. Det er liten tvil om hva som menes, så her er det bare å brenne okser på harde livet maaaalmann.

Det er bare min ydmyke mening.

Anonym sa...

Vi setter som alltid pris på din subtile ydmykhet, Amos.

Forøvrig begrenser jeg meg til å grille okse, det også til naboens merkbare irritasjon.

Amos Keppler sa...

Jeg ville heller ikke ha holdt svensker som slaver, jeg, hvis jeg hadde vært maaaalmannen. De duger jo ikke til noenting.

Anonym sa...

Den siste står for Amos' regning.

Amos Keppler sa...

:)

Storstrand sa...

Vanvyrde Konrad,

Dersom du havde vore jøde - og lìvde i tidi fyre Messias Jeshua kom og sona syndene - havde alle krava vore sanne - og rette.

Men no er Jeshua komen - han hev sona syndene - og dermed er lova oppfyld - og du treng korki brenna oksar eller fylgja dei andre regulativa som var sett for jødar - med eitt fyremål for auga - å visa deim at lova per se ikkì let seg halda.

Kva gèld sabbaten - hender det ikkì at du insisterar på å arbeida på shabbaten du ogso - eller hev du fri på laurdagen?

Anonym sa...

Men jeg kan vel fortsatt selge min datter som slave?