torsdag 3. april 2014

Jødenes blod

Ordet "rase" ble først brukt om jødene i Spania på 1400-tallet, der ble ordet "raza" opprinnelig brukt i forbindelse med heste- og hundeavl, skriver Bjørn Bandlien i Klassekampen 31. mars 2014:

Hvorfor skjer så dette akkurat på denne tiden? Det har sammenheng med den økte forfølgelsen av jøder og muslimer. Særlig rundt midten av 1400-tallet førte denne forfølgelsen til at svært mange jøder konverterte til kristendommen, slik at de beholdt livet, eiendommer og ikke ble utvist av landet.

Dette gjorde at mange som i utgangspunktet var jøder fikk fremstående stillinger og makt. For mange var dette en torn i øyet, og det var mange som viste sin forakt for de nylige konverterte jødene gjennom omfattende opprør. Også mange innen kirken støttet opp om opprørerne og i deres skrifter dukker forestillingen om jødenes blod opp.

På tross av konverteringen beholdt jødenes sine karaktertrekk, dette var overført gjennom blodet og dermed noe som kjennetegnet deres raza. Selv om mange innen eliten protesterte mot denne type argumentasjon, sluttet mange opp om forestillingene om jødenes blod og rase.

Ingen kommentarer: