fredag 6. juni 2014

Rasismen - den nye er ikke bedre enn den gamle

Omtalen av minoriteter har hardnet til i løpet av 2000-tallet. Bruken av «kultur» skjuler en ny form for rasisme, viser forskning ved NTNU. En gjennomgang av 108 år med avisartikler viser et skifte i måten vi snakker om minoriteter. Fra å bruke biologiske merkelapper på begynnelsen av 1900-tallet skrives det nå om kultur. Motsatt av hva en skulle tro, framstår de kulturelle merkelappene som mer statiske enn de biologiske og stempler i mange tilfeller innvandrere som fremmede livet ut (Klassekampen 28. april 2014, forskningen er publisert i Norsk medietidsskrift 2014).

Ingen kommentarer: