lørdag 12. september 2015

Kristenfascismen

Religiøs ekstremisme med politiske motiver finnes ikke bare i islam, men også blant kristne i Norge, skriver Dag Hoel i Morgenbladet, sitat:

Essensen i kristensionistenes tro er at opprettelsen av Israel i 1948 er fullbyrdelsen av en bibelsk profeti. Gud har gjenopprettet landet han ga til Abraham for snart ire tusen år siden, og alle jøder må nå «hjem» for at ytterligere profetier skal gå i oppfyllelse. Jødenes hjemvending har en kosmologisk funksjon. Den både varsler og iverksetter det store paradigmeskiftet.

Forestillingen er at vi er på vei inn i trengselstiden, en periode på noen år da verden skal forgå i eskalerende kriger. Episenteret for krigene er Israel. Landet vil invaderes av Russland og araberlandene. Verdens nasjoner skal reise seg mot jødene - Guds utvalgte folk. Vi ser begynnelsen på scenarioet med konliktene i verden i dag, og forestillingen underbygges av den voksende aggresjonen mot jøder. Trengselstiden vil kulminere med at Jesus stiger ned fra himmelen og nedkjemper Satans kommunistiske og islamske styrker i det endelige slaget, omtalt som Armageddon. Etter oppgjøret starter det fredelige Tusenårsriket, da Jesus skal regjere verden fra Jerusalem.
Og han henger bjella på katten, Finn Jarle Sæle er blant frontfigurene.

Ingen kommentarer: