lørdag 26. september 2015

Svein Gjedrem advarer Solvik-Olsen

Det er ikke noe poeng å lage selskaper (A/S) av statlige etater, det er et overforbruk av A/S i offentlig sektor, sier Svein Gjedrem til Finansavisen. Et A/S som skal bygge enkelte veistrekninger vil ha alle inntekter staten, det blir et kunstig A/S, sier Gjedrem. Et Veiselskap A/S blir et Vegdirektorat nr 2, og vil ikke engang konkurrere med Vegdirektorat nr 1.

Ingen kommentarer: