fredag 11. januar 2008

Sivilombudsmannen gransker Obiora-saken

Sivilombudsmannen har bedt om fullt innsyn i dokumentene i Obiora-saken, og vil gjennomføre en egen gransking, skriver VG. Sivilombudsmannen er utpekt av Stortinget for å passe på at myndighetene ikke begår overtramp mot enkeltpersoner. " Jeg vil undersøke om det er gjort feil fra myndighetenes side", sier ombudsmann Fliflet.

Dette er jammen på tid og det ville være underlig om Obiora-saken skulle bli skrinlagt selv om straffesaken er henlagt.

Jeg har gjentatte ganger understreket at Obiora-saken ikke bare handler om politimennenes straffeansvar. Selv om de involverte politimennene ifølge Riksadvokaten ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig for dødsfallet, er det opplagt uakseptabelt at statsmakten dreper folk på denne måten. Selv om politimennene i følge bevisvurderingen og lovens bokstav ikke kan straffes, var det likevel politiet som tok livet av Obiora, rent objektivt. Og det er ikke OK, samme hvordan man snur og vender på det.

3 kommentarer:

FascistBaby sa...

Vel talt.

Om ikke sivilombudsmannen har kompetanse til å innstille på straff, så kan han i alle fall levere temmelig skjellsettende skriftlige korrekser - og er kjent for å tidvis gjøre nettopp det.

Så får vi håpe at uttalelsene og konklusjonene han til slutt faller ned på - ratio desidendi og obiter dicta - i det minste kan instituere og restituere et lite grann av den tapte tillit til det offentliges håndtering av egne blemmer, fadeser og fatale feilgrep.

kasselasse sa...

Politiet dreper ikke folk konrad. Slutt med det tullet her.

Konrad sa...

Kasselasse:
Hvem drepte Obiora? Et snøras? En lastebil? En overdose? En bombe?

Svaret vet du, slutt med tull.