mandag 2. desember 2013

Broen II

Hvor skal en ny vei krysse Oslofjorden? Blir det i så fall via bro eller tunnel? Svaret blir: Begge deler. I følge Aftenposten.

Regjeringen Solberg har gitt Vegvesenet i oppdrag å utrede "et miljøvennlig og effektivt transportsystem". Det blir unektelig noe komisk at en veibro (altså for biltrafikk) over Oslofjorden skal være spesielt miljøvennlig, særlig når jernbane som del av pakken blir nedprioritert. Dersom Oslofjorden får en ny ferjefri kryssing mens togene fortsatt må ta omveien om Oslo S, er det klart at jernbanen taper i konkurransen om trafikken mellom øst og vest.

En jernbanebro over Oslofjorden vil kunne redusere presset på flaskehalsen Oslo. Det virker i det hele rart å bygge en svær bro over fjorden uten å inkludere jernbane, dersom broen uansett bygges kan ikke ekstrakostnaden være avskrekkende (at jernbanen ikke kan gå i en bratt undersjøisk tunnel er greit nok). Øresundsbroen har til sammenligning motorvei og jernbane i samme bro (hver sin etasje). Så virker ganske korka å ikke legge til rette for jernbane når man først bygger en ekstremt kostbar bro.

 Det strenge Vestfold (til v.) og det joviale Østfold (til h.) i skjønn forening.

Ingen kommentarer: