onsdag 18. desember 2013

Civita må vernes mot sine egne

Antirasistisk senterhar  anmeldt to antisemittiske blogger for rasisme. Rådgiver i Antirasistisk senter, Shoaib Sultan, oppfordrer til flere slike anmeldelser. Vi burde heller gjøre det stikk motsatte, og gi slike ytringer et sterkere juridisk vern, skriver Kristian T. Riise. Dette kan være en prinsippielt forsvarlig standpunkt, om enn svært problematisk. Men så prøver den unge Riise seg med empiri i Dagsnytt 18 og faller pladask, slik Doremus viser.

PS:
En av nazistene fra det antisemittiske bloggen slapp til i mitt kommentarfelt.
konradstankesmie.blogspot.no/2013/12/document-goes-nazi.html


Ingen kommentarer: