søndag 19. januar 2014

Kapitalismens usjarmerende ansikt

Næringslivstoppene på NHOs årskonferanse ønsket seg lavere skatt for bedriftene og mindre lønnsvekst for arbeiderne. Brandtzæg i Hydro er bekymret for konkurransevnen. Statoils Helge Lund sier Norge bør være på vakt.

Men kravet om lønnsmoderasjon gjelder naturligvis ikke dem selv. Brandtzæg og Lund har hatt en 3-5 ganger så høy lønnsvekst som oss andre, og det monner med % når man allerede har 10 millioner eller mer i årslønn.

Lavere skatt for bedriftene betyr i realiteten at lønnsmottakerne må betale relativt mer av statens utgifter. NHO vil ikke bare holde igjen arbeidernes lønn men de vil også at denne skal betale en større andel av statsbudsjettet. Alt for at bedriftene skal få større overskudd, og med større overskudd vanker det kanskje bonus og opsjoner til Brandtzæg og Lund? Og lykkes NHO-sjefen med sin lobbyvirksomhet bør vel også påskjønnes med lønnsforhøyelse? Alt dette er altså betalt av vanlige lønnsmottakere og skattebetalere.

Dersom Siv Jensen biter på vil det være tydelig for alle og enhver at Frp ikke er et parti for folk flest.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Synes du er for enkel her. Dersom Norge gjøres til verdens beste land å tjene penger i, vil flere strømme til, med den konsekvens at skatteinntektene øker.

Utgiftssiden bør imidlertid også med, og ett av de store momentene i tiden som kommer, er at så mange innvandrere står utenfor arbeidsmarkedet.

Hvorfor? Blant annet for at faglige rettigheter gjør risikoen for stor ved feilansettelser - man tør ikke satse på det usikre.

Konsekvensen av den førte politikken er at man - likegyldig av hva man måtte mene er rett og galt - vil måtte se en nedbygging av faglige rettigheter og mindre statlig styring.

De som har manøvrert skuta slik at man både trenger økte inntekter og kutting av utgifter til ledighet, sitter ikke i dagens regjering.

Klart du kan ønske deg høyere lønnsvekst til arbeiderne. Prisen vil være lavere sysselsetting og færre jobber som tilbys til de marginale gruppene i arbeidsmarkedet.

Der er ikke lederlønningene som knekker næringslivet. Det er det totale kostnadsnivået. Det du argumenterer for er at det må slås flere spikre inn i arbeiderklassens kiste.

Ikke minst den globale mobiliteten av arbeidskraft er viktig. Norge eksporterer hjerner, men er storimportør av ukvalifisert arbeidskraft. Sånt blir det ikke lønnsvekst til fattigfolk av.

Jeg et jo at jeg er litt på jordet. Det er ikke slik ting fungerer i Norge. Man kan jo bare ansette de som faller utenfor i det offentlige eller sette dem på et tiltak. Kanskje utvikle et masterstudie i brøyting, gulvvask og andre kunnskaptunge næringer. Kort sagt ulike former for å pisse i buksa en kald vinterdag for å holde varmen. Det blir veldig fort kaldt etterpå.

Det er faktisk ikke så mye å gjøre med dette heller. Norge klarer seg ikke uten billigimport. Proteksjonisme er dermed ikke noe alternativ.

Og hele smørja er består av ting som Siv Jensen ikke har stelt i stand. Det er fagbevegelsens egne gutter som har skutt seg i foten.

Tar jeg feil? Så si det til Jens! Jeg vil tro at han innerst inne deler analysen min, gitt at han jo spør om hva vi skal leve av etter olja. Det hadde han ikke trengt å spørre om dersom jeg tok feil.

Konrad sa...

Har kaster du mange baller opp i luften, men de har fint lite med mitt poeng å gjøre.

Statoils ledelse har naturligvis ansvar for å holde nede kostnadene, i disse kostnadene inngår deres egen lønn. Nei Lunds lederlønn knekker naturligvis ikke Statoil (som går med 200 mrd i overskudd), men de Statoil sparer på utflagging av 200 arbeidsplasser er vel omtrent det samme som konsernledelsens lønn. Og dessuten: Det er vi alle som betaler Helge Lunds lønn fordi Statoils overskudd tilhører den norske stat, altså oss.

Anonym sa...

Dersom det er noe problematisk i kontraktene til Lund og Brandtzæg vil jeg gjerne vite hvorfor du klandrer Siv Jensen for dette. Er det fordi hun ikke griper inn og endrer kontraktene med tilbakevirkende kraft?

Jeg mener ellers at det er bra at utflaggingen skjer, all den stund at at omstilling til billigere produksjon nettopp er blant de tingene som hjelper fattige - både globalt og i Norge. La de fattige få jobbene i stedet for feite nordmenn, med mindre nordmennene gjør jobbene bedre. Det er vel stort sett billige kinesere som har gjort at fattige nordmenn har kunnet overleve de heftige prisstigningene på alt som var rørt av norske hender. Importert deflasjon nøytraliserte innenlandske prisstigninger de siste mange årene.

Mener du at den nye regjeringen bør gå inn og reversere den forrige regjeringens arbeiderfiendtlige politikk?

Konrad sa...

Siv Jensen er finansminister og har en finger med i spillet når det gjelder skatt, samt når det gjelder lønnsforhandlinger.

Anonym sa...

Ikke i forbindelse med ledernes kontrakter. Siv kan ikke gå inn og endre de kontraktene som de rød-grønne inngikk uten videre. Gjorde hun det ville staten tape så det sang i retten

Mange feite lederkontrakter er vel faktisk fra Kristins tid.

Og om hun virkelig skulle gjøre noe lugubert på skattefronten, så ville det jo være å gå i mot det hun er valgt inn for å gjøre. Folket er uenig med Konrad, og da er det vel ikke så meget annet å gjøre enn å foreslå at Konrad må finne seg et nytt folk?

Men du får se det positive i det fra ditt ståsted: med så mange tiårs vanstyre, er det vært begrenset hvor mye hun vil kunne rydde opp. Det vil fortsatt være store mengder med rot, feilprioriteringer, sløsing og overforbruk som du, Moxnes, Steigan og Solhjell kan glede dere over, uansett hvor flittig hun måtte være. Og er dere heldige, husker hun ikke å stanse pengeoverføringene til Kongo heller.

Konrad sa...

Selvsagt kan ikke Siv Jensen gå inn og endre inngåtte kontrakter, med det er da heller ikke det jeg sier.

Akkurat samme kommentarer får man forresten fra bedriftene eller lederne selv "Dette er inngåtte kontrakter som ikke kan endres". Joda, jussen er grei, men det er altså ikke det diskusjonen går i. Diskusjonen handler om skatt for bedriftene og lønnsvekst generelt i Norge.

Anonym sa...

Men hun er ikke valgt av folk som ønsket økt bedriftsbeskatning eller AP-politikk. Hva er det du mener Siv burde gjøre, slik at hun kommer mer i takt med det de som stemte henne inn vil ha?

Konrad sa...

Mitt innlegg handlet ikke om valg.

Du prater langt ut i skogen.

Anonym sa...

Du angriper at Siv ikke fører SV-politikk. Og så angriper du at dine folk har inngått noen avtaler som kan dies å være et svikot folket. Du retter baker for smed.

Konrad sa...

Jeg advarer mot at Siv Jensen kan komme til å føre NHO-politikk, som er det motsatte av god liberal politikk (for folk flest -politikk som Frp skryter av).