lørdag 4. januar 2014

Moralpolitiet

Etter reformasjon i 1537 ble statens kontroll over folks seksualliv stadig tilstrammet, skriver Aftenposten:

- Saker der en mann hadde gjort sin svigerinne gravid, eller en mann som fikk barn med sin stedatter, ville helt til langt inne på 1700-tallet nesten uten unntak ende med dødsdom, forteller statsarkivar Yngve Nedrebø.
I det katolske var det primært en moralsk fordømmelse, ikke strafferettslig reaksjon. I Norge/Danmark var det saftige bøter for seksuell omgang utenfor ekteskap, gjentakelse kunne føre til tap av formue. "Tredjegangs leiermål" ble straffbart helt til 1902.

Ingen kommentarer: