fredag 25. mai 2018

Innvandrere fra drittland - kriminelle, illojale og samfunnsnedbrytende

Innvandrere fra drittland er kriminelle og lojale mot fremmede religioner, og ikke sitt nye hjemland. De er fordrukne, late og fra laverestående sivilisasjoner.

Vi snakker ikke om somaliere og diverse muslimer, men om tyske og irske innvandrere til USA midt på 1800-tallet. Særlig de irske katolikkene ble ansett som upålitelig fordi de var lojale mot paven i Roma. Det ble ikke bedre med bølgen av italienske innvandrere 50 år senere, for ikke å snakke om de mange jødene som søkte trygghet og muligheter i USA.

1 kommentar:

Mari sa...

Bra skrevet. Vi frykter alltid det nye. Jeg er verken naiv eller dum, som folk liker aa hevde. Jeg mener liker at det er naivt aa tro at innvandring bare er positivt eller negativt. Jeg hater snakk fra politikere. Snakk som ikke gjør mer enn å sanke velgere. Mens forsoek på å finne loesninger går rett i dass.