fredag 25. mai 2018

Innvandrere fra drittland - kriminelle, illojale og samfunnsnedbrytende

Innvandrere fra drittland er kriminelle og lojale mot fremmede religioner, og ikke sitt nye hjemland. De er fordrukne, late og fra laverestående sivilisasjoner.

Vi snakker ikke om somaliere og diverse muslimer, men om tyske og irske innvandrere til USA midt på 1800-tallet. Særlig de irske katolikkene ble ansett som upålitelig fordi de var lojale mot paven i Roma. Det ble ikke bedre med bølgen av italienske innvandrere 50 år senere, for ikke å snakke om de mange jødene som søkte trygghet og muligheter i USA.

Ingen kommentarer: