søndag 1. november 2009

Legaliser cannabis!

Bruk og besittelse av cannabis bør avkriminaliseres, og på sikt legaliseres. Da fjerner man basisinntekten i mye av gjengkriminaliteten, skriver Willy Pedersen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.


Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) har mer enn 2000 medlemmer. Narkotika krever store ressurser. I helgen var 500 av dem samlet i Ålesund. Jeg skulle holde foredrag, og situasjonen var pikant: Jeg skiftet nylig standpunkt: På kort sikt ønsker jeg nå avkriminalisering av bruk og besittelse av cannabis, på lengre sikt legalisering, med salg av svake marihuanasigaretter på apotek, gjerne sammen med vanlige sigaretter. Jeg har støttet skiftende justisministre i tredve år. Hvorfor denne vendingen?

For det første: Cannabis er mindre farlig enn vi har trodd. I tidsskriftet Lancet ble eksperter nylig bedt om å rangere rusmidler etter skadevirkninger. På topp heroin, så alkohol og tobakk, deretter cannabis. Det er ikke enkelt å lage slike rangeringer, men de gir en pekepinn. Vi bør se mot alkohol- og tobakksfeltet, sa jeg. Der er politikken mer vellykket. Hvorfor?

  1. Kriminaliseringen har neppe noen forebyggende effekt. Forbruket av cannabis varierer mellom land og epoker, men uten systematisk sammenheng med lovgivningen.
  2. Derimot driver lovgivningen frem en høyprofitabel kriminalitet, som konsoliderer våre verste kriminelle miljøer. Det er mer penger i hasj enn i heroin.
  3. I tillegg straffeforfølges en høy andel av brukerne. Mange opplever at de ikke gjør noe galt, og når det gjelder skadevirkninger har de altså støtte fra forskerhold. For mange får dette konsekvenser blant annet i arbeidslivet.
  4. Dessuten: Slik det illegale markedet nå er organisert, vil mange kjøpere også få tilbud om kokain, amfetamin og andre stoffer, som ofte selges av de samme dealerne.

Mange i politiet var skeptiske, men flere var nysgjerrige. Mange tenkte nok slik: Dersom vi slipper å straffeforfølge brukerne av cannabis, vil vi kunne ta hånd om den virkelige kriminaliteten. Men noen spurte: Vil ikke legalisering være et signal om at det er greit å bruke cannabis? Sannsynligvis er det tvert imot, var mitt svar.

Cannabis kom på slutten av 1960-tallet i kjølvannet av hippietida, og har forblitt et symbol på subkultur og opposisjon. Jeg har intervjuet et stort antall brukere og dealere de siste årene, og sett det: Symbolene, ritualene, hemmeligholdet.

Dessuten: Alle som vil får i dag tak i hasj. Men de som kjøper hasj av venner og smådealere, ville ikke likt å stille seg i kø på apoteket, sammen med nikotinavhengige og syke mennesker.

Legalisering ligger et stykke frem. Vi er bundet av internasjonale konvensjoner. Men på kort sikt er avkriminalisering en mulighet. Portugal avkriminaliserte bruk av alle stoffer i 2001, og resultatet er positivt. Selv politikere på ytre høyre side vil ikke tilbake. Hva med situasjonen hos oss?

Leder i justiskomiteen Per Sandberg reagerte slik: Kanskje vi også skal legalisere mord? (Morgenbladet 16. oktober). Jeg smilte først, men tenkte så: Dette viser noe av problemet: Halvparten av unge voksne i Oslo har nå brukt hasj. Det politiske establishment er fjernt fra deres virkelighet.

Jeg har bedt Per Sandberg tenke over dette: Han er selv straffeforfulgt for vold. Han skallet ned en asylsøker og slo ham i ansiktet. Han fikk 3000 kroner i bot. Dette tilsvarer straffen for besittelse av et nokså lite kvantum cannabis til eget bruk. Er dette rimelige straffereaksjoner?

Hva mener du Jan Bøhler - Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann? Er dette rimelig? Bøhler er i tillegg opptatt av situasjonen i Oslo øst, og vet nok at mye av gjengkriminaliteten har cannabis som basisinntekt.

Hva mener Riksadvokaten? Han har økt grensen for forelegg til besittelse av 15 gram. Vil han fortsette denne veien? Hva tenker han om eksperimentet i Portugal?

Hva mener justisministeren? Han kjemper for økte politiressurser. La oss anta at cannabissakene fjernes, og dette ikke innebærer økte narkotikaproblemer, men snarere reduserer annen kriminalitet. Tenk på alt dere da kunne gjort!

Hva mener statsministeren? Jeg har nylig i tidsskriftet Addiction vist at n av fire som bruker cannabis mer enn sporadisk straffeforfølges, og prisen de betaler kan være høy. Statsministeren har selv medgitt å ha brukt cannabis. Ville han blitt statsminister dersom han hadde hatt uflaks og blitt tatt? Jeg tviler. En justisminister og en leder for narkotikapolitiet i Oslo har også medgitt å ha brukt hasj. Ville de fått jobbene sine?

Er det for å være ekkel jeg spør på denne måten? Nei - jeg tror vi må tenke helt nytt. Vi må starte med å trekke fenomenet tettere mot oss selv.

Og ja, jeg har også brukt hasj.

---------------


Kronikken er sakset (stjålet) fra DN 30.okt 2009.


Se også:
Morgenbladet

Morgenbladet igjen.

Liberaleren: Alkohol er farligere.

E24.

Professor Nutt ble sparket som Gordon Browns narkotikarådgiver for å ha sagt at alkohol er farligere enn cannabis.

6 kommentarer:

brumlebass sa...

Mulig det først blir schwung over denne saken om noen tallfester hva kriminalisering av disse menneskene faktisk koster.

Hvor mye topp utdannet politi- og rettsvesentimer rotes bort på denne håndhevingen?

Sykkeltyverier tipper jeg plager folk flest mer enn hasjisme.

Konrad sa...

Jepp, godt poeng.

Willy Pedersen stiller Per Sandberg (Frp) et ubehagelig spørsmål i Morgenbladet 23.okt:
"Per Sandberg er selv straffedømt for vold. Ifølge dommen skallet han ned en mann og ga ham flere knyttneveslag i ansiktet. Mange studier viser at folk flest har forståelse for kriminalitet som utøves av dem selv og personer de kjenner, og nøler med å kreve høye strafferammer. Kanskje har Sandberg hatt lite kontakt med folk som røyker hasj. På den annen side bør en justispolitiker kunne reflektere mer allment over slike saksforhold. Derfor spør jeg: Hvordan bedømmer du disse to lovbruddene: (a) vold mot en asylsøker, (b) bruk og besittelse av cannabis? Hvilke straffereaksjoner er rimelige?"

brumlebass sa...

Et enkelt og konkret spørsmål det der.

Hasjfolket får dog aldri viljen sin om de spiller på egen nytelse - minoriteters rettigheter er vanskelig nok å få gjennom som det er. Å vise til at "livet mitt blir litt bedre" om X blir lov bryr svært få seg om. Slikt vinner ikke valg.

Men folk interesser seg for cash. Og folk interesser seg for prioritering av ressurser.

Anonym sa...

Salg av svake marihuanasigaretter på apotek? Urealistisk. Apotekere vil ikke selge rusmiddel, dette må selges i hasjkafeer og cannabismonopol i stedet. Dessuten må vi ikke regulere styrkegraden, det vil nære opp om et fortsatt ulovlig tilleggsmarked og det minner også om forbudet mot øl på Island. Norge vil være i utakt med resten av verden.

Anonym sa...

LEAP kommer til Norge i januar, NNPF bør møte deres representanter.

Konrad sa...

Brumle: Enig. Politiets/rettsvesenets ressursbruk er i seg selv et tungt argument (kanskje tilstrekkelig) for avkriminalisering/redusert straff (jfr sammenligning mellom vold på sakesløs person og selvvalgt hasjrøyking).