torsdag 15. august 2013

179 %

OL og andre store idrettsarrangement fra 1960 til i dag har overskredet opprinnelig budsjett med i gjennomsnitt 179 %, skriver Hans Mathias Thjømøe (DN 13/8). 

179 % er nesten treganger'n - altså tre ganger så dyrt som opprinnelig forutsatt. OL 1994 på Lillehammer ble solgt inn med et budsjett på 1,7 milliarder kroner, men endte på syv milliarder kroner.

179 % er gjennomsnitt, altså beste gjetning for fremtiden. Det kan også bli lavere, f.eks. 100 % eller høyere f.eks. 300 %. Poenget er at det blir skrekklig mye dyrere enn tenkt. Sier man 15 mrd kroner, så kan man trygt regne med 30 mrd kr. Dette må dekkes av skattebetalerne, eller Oljefondet som det også kalles når det er utgifter man ikke liker å snakke høyt om.

Ingen kommentarer: