søndag 25. august 2013

Høyres misforståtte privatisering

Høyre- og venstresiden i norsk politikk bidrar til fordumming på hver sin  måte. For partiet Høyre sin del er alltid svaret "privatisering" eller "skattelette" uansett hva spørsmålet er. Nå gjelder det blant annet fiskerikvotene i norsk sone: Høyre vil gjeninnføre evige fiskekvoter, først innført i 2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen (Bondevik­-regjering). Stoltenberg avgrenset kvotene til 25 år.

Evigvarende kvoter betyr i praksis at fisken i norsk økonomisk sone ikke lenger tilhører Norge, men at eiendomsretten overføres fra fellesskapet til fiskebåteieren som tilfeldigvis har en kvote (fiskerett) akkurat nå. Det er en gavepakke til kvoteeierne. Det er omtrent som Philips petroleum eller Shell skulle få norske oljereserver gratis.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Dette med privatisering er ikke en ja og nei sak, som de fleste andre ting i livet. Ting kan gjøres godt, eller de kan gjøres mindre bra. Jeg synes det er grunn til å kritisere en hel del privatisering, men det gjør jo ikke ideen med å privatisere dårlig.

Man kan si det samme om offentlig organisering også, men jeg vil mene at det er langt færre ting som bør være offentlige. Offentlige løsninger er noe man velger når det ikke er funksjonelt med privat organisering.

Diskusjonen om dette emnet er egentlig på et meget lavt intellektuelt nivå i Norge. Eks: det letes etter gull diverse steder. Bør dette være et statlig ansvar? Det kommer an på mye, så som tilgjengelig informasjon - og på basis av denne kan man sette en pris for rettigheter. Hvis man så selger, og det etterfølgende viser seg at ressursene er enorme, vil folk si: "Dæven så dumt å selge". Finnes det ingenting, vil de si "dumme jævler som kjøpte".

Akkurat den diskusjonen har man sett da det ble foreslått å selge alle oljerettighetene. I ettertid virker det jo dumt, men da vurderer man på basis av informasjon som man ikke hadde på vurderingstidspunktet.

Med hensyn til fiskekvoter avhenger mye av hvordan ting gjøres og hva man ønsker å oppnå. Jeg vet ikke nok om emnet til å si at det er klokt eller uklokt, og ville i alle fall ikke selv treffe en slik beslutning uten å ha studert saken nøye. Vilkårene vil være svært viktige.

Skråsikkerhet om det ene eller det andre forekommer meg egentlig like dumt.

Generelt mener jeg at nordmenn er for positive til offentlige løsninger.

Konrad sa...

Gode poeng der. Offentlig for enhver pris er slett ikke bedre enn privat for enhver pris. Her er det mange som går på autopilot.

Norge gjorde mange riktige grep da oljen ble funnet. Systemet ble lønnsomt både for staten og for selskapene.

En viktig forskjell på olje og fisk er at et bestemt oljefelt har begrenset levetid, mens fiskeressursene i praksis er evige. Vannkraften er heller ikke evig eiendom for kraftselskapene, prinsippet om "hjemfall" etter 60 eller 99 år (eller hva det var) sikrer lønnsomhet for utbyggerne samtidig som fellesskapet ikke gir naturresursen for godt.

Det er ganske tankeløst å dele ut fiskefeltene gratis og til evig tid.