tirsdag 20. august 2013

Nei til liberal-rasister på Stortinget

Vegard Martinsen topper DLFs liste i Oslo. Martinsen er eksempel på at overdreven dyrking av ideer om frihet ender opp i anti-liberale og proto-rasistiske posisjoner, som han skrev på sin VG-blogg i 2008:

"Vi er sterkt imot denne økende tilstedeværelse av islam i Europa. Islam er ikke forenlig med frihet, dvs. en kultur hvor islam står sterkt vil ha liten frihet.

Men islam i seg selv er relativt lite farlig, det som er farligst er den ettergivenhet som Vesten viser. På punkt etter punkt gir Vestens ledere etter for press fra islam, og befolkningen er nesten like ettergivende som lederne. Hvis dette fortsetter vil vi om ikke lenge ha et Eurabia, et Europa preget av islam og da med stadig mindre frihet og stadig lavere velstand. I et slikt Eurabia vil ikke-muslimer har en mindreverdig status, en såkalt dhimmi-status."
De ideene Martinsen fronter her er lett gjenkjennelig konspiranoia omfavnet av blant annet ABB. I samme innlegg beklaget han at hijab-forbudet på tyrkiske universitet kan bli opphevet. Det er en fornærmelse å kalle Martinsens ideer for liberale eller liberalistiske.

Et lite søk i mediearkivet gir innblikk i flere av Martinsens underlige ideer (Anders Giæver, VG, 22.11.2008):
Obama er nemlig en demagog og en sjarlatan, ifølge Det Liberale Folkepartiet. (Som ikke må forveksles med det originale DLF som brøt ut av Venstre på 70-tallet og kom hjem igjen på slutten av 80-tallet. «Nye» DLF består av «konsekvente liberalister»). I en merkelig artikkel på partiets hjemmeside, postet to dager etter valget, gjentar partileder Vegard Martinsen alle anklagene mot Obama som John McCain ikke fornedret seg til å bruke.

Og så topper han skriftstykket med å anbefale en annen artikkel på nettet med tittelen: «Understanding Barack Obama: The Making of a Fuehrer» («Å forstå Obama: Hvordan man skaper en Fører»).

Denne artikkelen er nesten vanskelig å referere, men argumentet er i all enkelhet at Hitler var en stor taler og Obama er en stor taler, ergo er det naturlig å sammenligne Obama med Hitler. Og med Ayatolla Khomeini og Josef Stalin også, forresten. Obama er med andre ord en slags nazikommunistisk islamist.
Anders Giæver konkluderer kort og godt med at DLF driver med konspirasjonsteoretisk tøv.

På sin egen nettside skriver Martinsen om den «ellevete landeplagen»:
«Vi må forsøke å vinne tid, fordi jo mer våre ideer – Vestens ideer – blir spredt jo sterkere blir vi og jo svakere blir våre motstandere, og det er helt klart at muslimer er motstandere av velstand, frihet, likestilling mellom kjønnene, etc. Ideer styrer, og grunnen til at det i dag bærer av sted i feil retning er at i dag er det feilaktige ideer som dominerer.»
«Alle muslimske miljøer må overvåkes nøye. Alle som viser at de er islamister må rettsforfølges: islamisme er å betrakte som en kriminell konspirasjon.»

Her skriver han om muslimer helt generelt, i typisk rasistisk stil. Han vil også gjøre bestemte politiske partier ulovlige. Liberalt?

 La oss slippe slik idioti på Stortinget. Stem heller Venstre, der er det anstendige folk.

Ingen kommentarer: