mandag 19. mai 2014

Facebook-høyre kupper Syn og Segn?

Sigurd Tenningen har anmeldt siste nummer det tradisjonsrike tidsskriftet Syn og Sogn:

Fienden er da som nå de rotløse og svikefulle elitene i statsapparatet og mediene, som målbevisst forsøker å avskaffe det nasjonale til fordel for flerkultur og sosialisme. (...)
Bemerkelsesverdig upolemisk er også dekningen av nummerets hovedtema, «Kristenliv i 2014». Til forskjell fra mange av de personlige beretningene som vanligvis vekker resonans i mediene, er kristendommen her ikke skildret fra utsiden av en frafallen. I stedet synliggjør artikkelskribentene sitt religiøse engasjement i all sin banale hverdagslighet, noe som gjør bidragene vanskelig å skille fra innlegg i et hvilket som helst menighetsblad.
Den ny-konservative Halvor Fosli forsøker på sin side å gjøre Jon Hustad og Hans Rustad til landets nye helter:
Begge er «familiefedrar, "utan hang til sjølviscenesetting» og «skriv implisitt på vegner av dei breie lag i folket». Mot departementene og kommunikeenes distanserte tåkeprat holdes realismen og «enkle, sjølvinnlysande sanningar». Journalisten, forfatterenogprogramlederen Hustad fremstilles som «empirikar empirikar », «talknusar» og «vestnorsk, sekulær puritaner», mens redaktør Rustad portretteres som «lagbyggjar» og mulig nasjonal strateg - en som gjennom nettstedet document.no har samlet «eit laust vennelag» rundt «ei stor oppgåve: å vere ei motstemme i urolege tider, in troubled times».
Javel, da vet vi det.

Ingen kommentarer: