lørdag 24. mai 2014

Heffermehl har rett

Fredsaktivist og jurist Fredrik S. Heffermehl har anmeldt Den Norske Nobelkomité til Økokrim for å dele ut fredsprisen i strid med Alfred Nobels testament, melder NTB.

Det er lett å være vittig på den utrettelig Heffermehls bekostning, men problemet er at Heffermehl har rett. Heffermehl har rett både i juristisk finlesing av testamentet og i den store glidningen som har skjedd i Nobelkomiteens praksis. Det siste punktet er det avgjørende. Nobelkomiteen gir knapt nok fredsprisen for fredsarbeid og nedrustning, i stedet deler komiteen ut prisen til treplanting, finans og opposisjonelle diktere. Prisen til krigspresident Obama toppet de mange pinlige tildelingene.Forøvrig trenger man ikke lese Nobels testamente for å skjønne at treplanting og bankvirksomhet i Banladesh har lite med fred å gjøre, bortsett fra den mystiske teorien komiteen må konstruere for å få det til å se ut som dette faller under det meget utvidede fredsbegrepet.

8 kommentarer:

Raag Raaum sa...

Mnja, men les testamentet og begrunnelsen for Obama - og du vil se at det er sjelden noen fredspris er så etter testamentet.

Nedbygging av stående armeer - atomnedrustning er vel en rimelig tolkning?

Og altså, betingelsen "siste år". Når var den sist i bruk?

Forøvrig glømmer "gode nordmenn" at EU vel var den verdigste mottakeren på lang tid.

Eventuelt kunne jo Danmark, Norge og Sverige (i alfabetisk rekkefølge) fortjene en pris for å ha holdt fred i 200 år nå snart.

(Det siste som ironi.)

Konrad sa...

Hvilken fred har EU skapt? Tenker....ingen!

Hvilken nedrustning hadde Obama gjennomført da han fikk prisen?

Raag Raaum sa...

Obama gjenopptok atomnedrustningen som Bush hadde stoppa.

Og det har altså vært fred i den delen av Europa som er EU. Det var ikke en selvfølge. EU hadde kul- og stålunionen som utgangspunkt, og hvis ikke stål- og kullunionen var et fredsprosjekt så veit ikke jeg.

Nobel var ikke pasifist, det er galt å legge pasisfistiske mål på fredsprisen.

Konrad sa...

Kanskje det, men sjekk kalenderen, når ble han valgt og når fikk han prisen?

Det har vært fred i Europa, joda. Men EU er en konsekvens av freden, ikke en årsak til den. EUs forsøk på fredsarbeid på Balkan endte med mageplask.

NATO er kanskje viktigere enn EU for situasjonen fra 1950 til i dag.

Raag Raaum sa...

Sjekk testamentet - der det står om den som i siste år (inneværende er det vel). Er det noen andre enn Obama som har vært kvalifisert til akkurat det punktet?

Balkan var på det tidspunktet du refererer til ikke medlem av EU. Det problemet du er inne på er et annet. EU har ført til fred innen EU (og andre demokratiske land). Hva som er hesten og kjerra er ikke så enkelt som du vil ha det til.

Konrad sa...

Les kalenderen en gang til

Nominasjonsfristen for Nobels fredspris er 1. februar hvert år. Komitemedlemmer kan nominere senest i det første komitemøtet etter 1. februar.

Obama ble innsatt som president 20. januar 2009, han fikk fredsprisen samme år. Han ble altså nominert etter å vært president i 10, jeg gjentar 10 (ti), dager. Han ble tildelt prisen utelukkende for sine talegaver. Hva hadde Obama utrettet? Absolutt ingenting. Helt typisk for den virkelighetsfjerne drømmeren Jagland.

Balkan var ikke medlem av EU da krigene pågikk, men det er ikke poenget. Poenget er at EU FORSØKTE å bidra til fred, det endte med et mageplask, kanskje forverret det situasjonen.

Raag Raaum sa...

Det var da en merkelig formalisme omn Obama. Det er da vel ikke sånn at nomineringsdatoen er avgjørende, men datoen komiteen foretar sin avgjørelse.

Og ja, EU var ikke heldig med forsøket på fred i Balkan. Men hva så? Var det fred i Balkan som var EUs oppgave? Eller blant de statene som hadde vært i krig med hverandre i - hvor lenge? Frankrike, diverse tyske stater, Storbritannia?

Forøvrig, det du sier om Jagland er banalt norsk anti-EU journalistpisspreik. Hev deg over sånt noe. Han er ikke så dum som dumme norske journalister vil ha det til.

Konrad sa...

Nei nå roter du. Klart nomineringsdatoen er viktig. Beslutningen ble jo dessuten tatt sommeren eller tidlig på høsten. Valg av vinner skal dessuten bygge på solid underlagsmateriale fremskaffet etter nomineringsdatoen, altså utover våren. Obama hadde da vært president i noen uker. Det er åpenbart at han fikk prisen for sine gode intensjoner. Personlig mener jeg Obama er en langt bedre president enn forgjengeren, men fredsprisen var prematur og muligens ikke fortjent. Det er rett og slett problematisk å gi prisen på generelt grunnlag til en amerikanske president. Hadde han oppnådd noe konkret i en konkret konfliktsituasjon er det OK, men ellers er USA militært involvert i så mye over hele verden at det alltid være problematisk.

EU fikk fredsprisen. På Balkan forsøkte EU seg som fredsskaper og mislykkes, Dayton-avtalen kom derimot i stand etter at NATOs bombefly hadde gjort sitt. Forøvrig er prisen til EU basert på en teori om at fred i Vest-Europa etter 1945 er EUs fortjeneste, men det er en teori som ikke lar seg bevise, og det er mange argumenter MOT en slik teori. Man kan like godt si at EU har eksistert FORDI det har vært fred. EU ble utvidet østover etter oppløsning av Sovjet og etter den fredelige utviklingen på Balkan etter 1995, den demokratiske og fredelige utviklingen er neppe EUs fortjeneste, men har vært en forutsetning for utvidelse av EU. I Ukraina har EU forøvrig skjerpet konflikten med Russland.

Norsk presse er gjennomgående EU-vennlig (unntaket er KK og Nationen), så det er helt feil å si at det er anti-EU-preik fra norske journalister.