lørdag 31. mai 2014

Rettssikkerheten er for tiltalte

I 10 av 27 voldtektssaker i Oslo valgte juryen å gjøre om en fellende voldtektsdom fra tingretten og frifinne den tiltalte. - Det er skremmende høyt. Jeg frykter at juryen legger vekt på utenforliggende hensyn i disse sakene, sier den profilerte bistandsadvokaten Hege Salomon til Aftenposten.

Dette er jo helt misforstått fra Salomons side. For det første ender anke til lagretten med frifinnelse i et mindretall av saker (10 av 27) - er det skremmende høyt? Den som anker til lagretten mener seg trolig uriktig dømt i tingretten og da er det ikke overraskende at noen av disse blir frikjent, det motsatte ville være langt mer oppsiktsvekkende. For det andre er rettssikkerheten til for tiltalte (ikke for offer). Lagretten skal gi en mer betryggende behandling av saken. At mange blir frifunnet i lagretten kan tyde på at tiltaltes rettssikkerhet blir ivaretatt, slik skal det være.

Systemsvikt? Kanskje det er tingretten som dømmer for lettvint.

Statsadvokaten er naturligvis ute etter å bli kvitt juryen, klassisk partsinnlegg det også.

1 kommentar:

Marc Foster sa...

Ja, det kan være lett å melde seg på hylekoret om å avskaffe juryen for å få domfelt flere gjerningsmenn.
Problemet er jo bare at rettsvesenet bygger på det prinsipp at det er bedre 100 skyldige går fri enn at 1 uskyldig blir dømt. Dette er noe en vil sette særdeles stor pris på den dagen en selv står tiltalt for noe en ikke har gjort...