onsdag 14. november 2012

Antisemittiske prisvinnere

Den norske konvertitten Trond Ali Linstad sto for tur til å få Kongens sølv. Hans meningsfelle Johan Galtung har såvidt jeg vet ikke fått noen medalje av kongen, derimot har han fått:

  • Humanistprisen - prisen utdeles til enkeltperson, gruppe eller organisasjon som bidrar til fremme av de humanistiske idealer og prinsipper i FNs menneskerettighetserklæring.
  • The Right Livelihood Award - den såkalte "alternative fredsprisen" 
  • Erik Byes minnepris - gis til en person som «over en periode har framvist et uredd og brennende engasjement for å påvirke samfunnsutvikingen i positiv lei, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Vedkommende må ha framvist mot til å gå mot strømmen og de moteriktige standpunkt, til kompromissløst å kjempe for fred, rettferdighet og menneskeverd».
  • Æresmedlem i Miljøpartiet De Grønne
De to første var rett nok på 1980-tallet før Galtung for alvor vifte med antisemittisk propaganda, men smule beklemmende er det vel for Human-etisk forbund (som i år synes det er på tide å ta et oppgjør med jødenes barbariske skikker).

2 kommentarer:

Doremus sa...

Jeg tror vel ikke Human-etisk forbund (av alle) synes det er spesielt beklemmende at de ikke har klarsynte evner tiil å se inn i fremtiden og se hva prisvinnere kommer til å si om 10-20 år....

Konrad sa...

Jeg synes det er ytterst pinlig at HEF ikke kunne se inn i fremtiden! ;)

Nei, seriøst, det var for å sette det i perspektiv. Kongens sølv har lite med menneskeretter å gjøre. Humanistprisen derimot: "humanistiske idealer og prinsipper i FNs menneskerettighetserklæring."

Men det var altså i fjor han fikk Erik Byes Minnepris. I takketalen sa han «norske snikskyttere med kaldt blod dreper det de kaller Taliban - akkurat som en annen person med koldt blod drepte AUF-ere».