fredag 2. november 2012

Rasisme by proxy

I stedet for å formidle rasisme i egne, entydige ordelag, publiserer Storhaug og Karlsen på HRS' nettsider drøye kronikker av diverse signaturer. Kari Helene Partapuoli skriver i VG (29/10, også gjengitt på ARS' nettside):

Med mindre HRS på debattplass i tydelige ordelag klargjør at de faktisk ikke deler Julia Caesars syn, må offentligheten legge til grunn at HRS anser afrikanere som psykisk utviklingshemmede og dessuten, i tillegg til mennesker fra Midtøsten, preget av innavl. HRS inviteres også til å forklare hvordan kvinners menneskerettigheter på noe vis fremmes av å bli fremstilt som psykisk utviklingshemmede på grunn av sin etniske bakgrunn. Hvis HRS stadig ikke er i stand til å avvise et rasistisk menneskesyn som de i to omganger allerede har uttrykt sin beundring for, er det vanskelig ikke å anse at HRS som sådan er fundert på et rasistisk menneskesyn.
Hogne Øian har tidligere utfordret Storhaug og Karlsen, uten å få noe klart svar. Se ellers siste grundige innlegg fra Øian.

Det mest forbløffende er at Storhaug har frekkhetens nådegave: "Man skal lete lenge for å finne en folkegruppe preget av mindre rasistiske holdninger enn urnordmenn." Eller kanskje Storhaug og hennes meningsfeller Karlsen og "Julia Ceasar" slett ikke er rasister, de sier jo bare sannheten! Pakkisene derimot sier ikke stort, men rasister er de, de har rasisme i blodet så og si, i motsetning til urnordmenn som har ikke-rasisme i blodet - skal vi ta Storhaug på ordet.
Knivskarp analyse - "størst av alt er friheten"
(HRS' egen ikke-rasistiske illustrasjon)

1 kommentar:

Doremus sa...

Unødig klønete av HRS. De kunne isteden ha klargjort at "Artikkelen har en spekulerende karakter. Julia Cæsar introduserer og diskuterer en del hypoteser og mulige forbindelser. Artikler av denne type vil alltid være kontroversielle i og utenfor fagmiljøer, men HRS mener det er viktig og riktig å åpne opp for ulike og til dels sterkt avvikende syn."

Da hadde ingen kunnet ta dem på noenting....