tirsdag 13. november 2012

Hallgrim Berg: krystallnatten som påskudd til anti-muslimisme

Til minne om Krystallnatten (1938) holdt MIFF en markering i Kristiansand, i et leserinnlegg i Fævennen refereres hovedtaler Hallgrim Berg slik:

Hovedinnholdet i fest- og foredragskvelden var tidl. stortingsrepr. Hallgrim Bergs (H) foredrag. I 1,5 time holdt han en glitrende orientering for en fullsatt sal. Etter å ha referert hva som skjedde denne novembernatten i Hitlers Tyskland i 1938, der jødeutryddelsen ble satt i system, kom Berg inn på dagens situasjon i Norge. Jødehatet her er ofte knyttet til israelhat. Folk flest sier de ikke er antisemitter, men viser i praksis at de er det.

Det farligste er dog den manglende kunnskap en har når det gjelder islam. Fra profetens død i 632 har de erobret så store områder i verden at de har herredømme over 1,5 milliarder mennesker. Det de vil er å underlegge hele verden for Allah. Derfor må jøder og vi andre vantro utryddes, eller vi kan bli fanget i deres åleruse; mange kommer inn, men det er umulig å komme ut. Det beste en kan gjøre er å sende hele Stortinget på et års studium av islam. Gi dem et friår til dette(!), var en av konklusjonene til Berg.

Hallgrim Berg benytter altså minnet om jødeforfølgelsene til å fremme sin egent halvrasistiske agenda. Kan det bli kvalmere?

Ingen kommentarer: