lørdag 31. august 2013

Ledelse og korrupsjon i politiet

Politidirektøren må selv få utnevne politimestre skriver DN på lederplass (27.8).

Dette er svakt begrunnet standpunkt. En slik ordning vil jo innebære at politidirektøren blir en småkonge som egenmektig kan utnevne sitt hoff og sine lydige løytnanter. Det er en oppskrift på korrupsjon og maktmisbruk, slik driver Putin sitt Russland. Dagens ordning der politimestre og andre toppstillinger i politiet er embedsmenn utnevnt av Regjeringen sikrer dem en uavhengig stilling. Dermed er det ikke bundet av lojalitet og vennskap til politidirektøren som person.


3 kommentarer:

Anonym sa...

Nuvel. Det er en sak om en politimann som fikk sparken for å ha kalt Jens krapyl. Dagens system er ingen perle, tydeligvis

Konrad sa...

Det blir ikke bedre av å sette korrupsjon i system slik DN ønsker. DN går inn for et system av rævsleikere.

Anonym sa...

Spørsmålet er vel egentlig på hvilket nivå du vil ha rævsleikerne. Å ha dem høyt viste seg kritisk da det gjaldt.