lørdag 11. desember 2010

80 - 1

Nei dette er ikke resultatet fra en håndballkamp, det gjelder fordelingen av den økonomiske veksten i USA: 80 % av veksten har havnet hos 1 % av befolkningen. "Mens amerikanerne er livredde for at de skal bli offer for sniksosialisme, skjer det stikk motsatte. Og det skjer nesten uten protester," skriver BTs kommentator. Medianinntekten i USA har stått på stedet hvil siden 1980-tallet (median er den inntekten som deler folket i to like deler), for den typiske amerikaner har altså inntekten ikke rikket seg de siste 30 årene på tross av sterk økonomisk vekst.


Poengene er dels snappet hos NYT-spaltisten Kristof.Fortsetter å rane folk flest.


Ingen kommentarer: